Избирателно приемане на повиквания

Можете да приемате повиквания в определен момент от определени повикващи.

1

Отворете https://settings.webex.com и изберете Webex повикване.

2

От портала Повикване на потребители отворете Настройки на повикване.

3

Включете Избирателно приемане на повиквания.

4

Изберете предварително дефиниран график от падащото меню.

Ако не виждате графика, който искате да използвате за тази настройки, можете да добавите график в раздела Графици. За повече информация вижте Създаване на график за прилагане към настройките за повиквания.

5

Щракнете върху Добавяне на график, за да зададете следните параметри:

  • Кога —Изберете предварително зададения си график от падащото меню.
  • Повиквания от —Изберете, ако желаете да приемате повиквания от Произволен телефонен номер или Изберете Телефонни номера. Ако изберете Избор на телефонни номера , въведете допълнителните подробности.
  • Приемете или Не приемайте – Изберете да приемете или откажете обажданията, които се вписват в рамките на тези параметри.
6

Щракнете върху Запиши.

Графикът ви ще се добави към таблицата Приемане или Непримемане. Можете да редактирате или изтриете график от таблиците, когато е необходимо.

7

Щракнете върху Запиши.

Избирателно отказване на повиквания

Можете да отхвърлите обажданията в конкретни моменти от конкретни обаждащи се.

1

Отворете https://settings.webex.com и изберете Webex повикване.

2

От портала Повикване на потребители отворете Настройки на повикване.

3

Превключете на Избирателно отказване на повиквания.

4

Изберете предварително дефиниран график от падащото меню.

Ако не виждате графика, който искате да използвате за тази настройка, можете да добавите график в раздела Графици. За повече информация вижте Създаване на график за прилагане към настройките за повиквания.

5

Щракнете върху Добавяне на график, за да зададете следните параметри:

  • Кога —Изберете предварително зададения си график от падащото меню.
  • Повиквания от —Изберете, ако желаете да приемате повиквания от Произволен телефонен номер , Пренасочени, или Изберете Телефонни номера. Ако изберете Избор на телефонни номера , въведете допълнителните подробности.
  • Отхвърляне или Неотхвърляне - Изберете да отхвърлите или не да отхвърлите повикванията, които се вписват в рамките на тези параметри.
6

Щракнете върху Запиши.

Графикът ви се добавя към таблицата Отхвърляне или Неотхвърляне. Можете да редактирате или изтриете график от таблиците, когато е необходимо.

7

Щракнете върху Запиши.

Избирателно пренасочване на повиквания

Можете да пренасочвате повиквания в определени моменти от определени повикващи. Тази настройка има приоритет пред пренасочването на повиквания.

1

Отворете https://settings.webex.com и изберете Webex повикване.

2

От портала Повикване на потребители отворете Настройки на повикване.

3

Превключване на Избирателно препращане на повиквания.

4

Въведете телефонния номер, към който да пренасочвате повикванията.


 

Поставете отметка в полето до Изпращане до гласова поща , за да препратите всички повиквания към гласовата поща. Опцията за изпращане към гласова поща е достъпна само за вътрешни телефонни номера.

5

Поставете отметка до полето Използване на напомнящо звънене, за да активирате напомнящо звънене за тези повиквания.

6

Изберете предварително дефиниран график от падащото меню.

Ако не виждате графика, който искате да използвате за тази настройка, можете да добавите график в раздела Графици. За повече информация вижте Създаване на график за прилагане към настройките за повиквания.

7

Щракнете върху Добавяне на график, за да зададете следните параметри:

  • Пренасочване към —Въведете телефонния номер, към който да пренасочвате повикванията при този график.
  • Кога —Изберете предварително зададения си график от падащото меню.
  • Повиквания от —Изберете, ако желаете да приемате повиквания от Произволен телефонен номер или Изберете Телефонни номера. Ако изберете Избор на телефонни номера , въведете допълнителните подробности.
  • Пренасочванеили Не пренасочване –Изберете дали да пренасочвате повикванията, които отговарят или не на параметрите.
8

Щракнете върху Запиши.

Графикът ви се добавя към таблицата Пренасочванеили Не пренасочване . Можете да редактирате или изтриете график от таблиците, когато е необходимо.

9

Щракнете върху Запиши.