Selektivno prihvaćanje poziva

Pozive možete primati u određeno vrijeme od određenih pozivatelja.

1

Otvorite https://settings.webex.com i odaberite Webex pozivi.

2

Na korisničkom portalu za poziveidite na Postavke poziva.

3

Uključite selektivno prihvaćanje poziva.

4

Na padajućem izborniku odaberite unaprijed definirani raspored.

Ako ne vidite raspored koji želite koristiti za ovu postavku, možete dodati raspored na kartici Rasporedi. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje rasporeda za primjenu na postavke poziva.

5

Kliknite Dodaj raspored da biste postavili sljedeće parametre:

  • Kada– na padajućem izborniku odaberite unaprijed definirani raspored.
  • Pozivi iz– odaberite želite li prihvatiti pozive s bilo kojeg telefonskog broja iliodabrati telefonske brojeve. Ako odaberete Odabir telefonskih brojeva, unesite dodatne detalje.
  • Prihvati ili ne prihvati – odaberite prihvaćanje ili odbijanje poziva koji se uklapaju u te parametre.
6

Kliknite Spremi.

Raspored se dodaje u tablicu Prihvaćanje ili Ne prihvaćaj. Po potrebi možete uređivati ili brisati rasporede iz tablica.

7

Kliknite Spremi.

Selektivno odbijanje poziva

Pozive možete odbiti u određeno vrijeme od određenih pozivatelja.

1

Otvorite https://settings.webex.com i odaberite Webex pozivi.

2

Na korisničkom portalu za poziveidite na Postavke poziva.

3

Uključite selektivno odbijanje poziva.

4

Na padajućem izborniku odaberite unaprijed definirani raspored.

Ako ne vidite raspored koji želite koristiti za ovu postavku, možete dodati raspored na kartici Rasporedi. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje rasporeda za primjenu na postavke poziva.

5

Kliknite Dodaj raspored da biste postavili sljedeće parametre:

  • Kada– na padajućem izborniku odaberite unaprijed definirani raspored.
  • Pozivi iz– odaberite želite li prihvatiti pozive s bilo kojeg telefonskog broja ,proslijeđenog iliodabranog telefonskog broja. Ako odaberete Odabir telefonskih brojeva, unesite dodatne detalje.
  • Odbaci ili ne odbij – odaberite odbijanje ili ne odbijanje poziva koji se uklapaju u te parametre.
6

Kliknite Spremi.

Raspored se dodaje u tablicu Odbaci ili Ne odbijaj. Po potrebi možete uređivati ili brisati rasporede iz tablica.

7

Kliknite Spremi.

Selektivno prosljeđivanje poziva

Pozive možete prosljeđivanje u određeno vrijeme od određenih pozivatelja. Ova postavka ima prednost pred prosljeđivanjem poziva.

1

Otvorite https://settings.webex.com i odaberite Webex pozivi.

2

Na korisničkom portalu za poziveidite na Postavke poziva.

3

Uključite selektivno prosljeđivanje poziva.

4

Unesite telefonski broj na koji želite proslijediti pozive.


 

Potvrdite okvir uz stavku Pošalji u govornu poštuda biste sve pozive proslijedili govornoj pošti. Opcija slanja govorne pošte dostupna je samo za interne telefonske brojeve ili exentione.

5

Potvrdite okvir uz stavku Koristi podsjetnik naprstenac da biste omogućili podsjetnik zvona za te pozive.

6

Na padajućem izborniku odaberite unaprijed definirani raspored.

Ako ne vidite raspored koji želite koristiti za ovu postavku, možete dodati raspored na kartici Rasporedi. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje rasporeda za primjenu na postavke poziva.

7

Kliknite Dodaj raspored da biste postavili sljedeće parametre:

  • Proslijedi na– unesite telefonski broj na koji želite proslijediti pozive tijekom ovog rasporeda.
  • Kada– na padajućem izborniku odaberite unaprijed definirani raspored.
  • Pozivi iz– odaberite želite li prihvatiti pozive s bilo kojeg telefonskog broja iliodabrati telefonske brojeve. Ako odaberete Odabir telefonskih brojeva, unesite dodatne detalje.
  • Prosljeđivanje ili ne prosljeđivanje– odaberite želite li proslijediti pozive koji odgovaraju tim parametrima.
8

Kliknite Spremi.

Raspored se dodaje u tablicu Prosljeđivanje ili Ne prosljeđivanje. Po potrebi možete uređivati ili brisati rasporede iz tablica.

9

Kliknite Spremi.