Selektywne akceptowanie połączeń

Można przyjmować połączenia w określonych godzinach od określonych rozmówców.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz opcję Webex Calling.

2

W Portalu użytkownika dzwoniącego przejdź do Ustawień połączeń.

3

Włącz opcę Selektywnie odbieraj połączenia.

4

Wybierz predefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.

Jeśli nie widzisz harmonogramu, który chciałbyś użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na karcie Harmonogramy. Więcej informacji można znaleźć w części Tworzenie harmonogramu, który ma być stosowany do ustawień połączeń.

5

Kliknij przycisk Dodaj harmonogram, aby ustawić następujące parametry:

  • Kiedy — wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.
  • Połączenia od – wybierz, czy chcesz przyjmować połączenia z dowolnego numeru telefonu, czy z wybranych numerów telefonu. Jeśli wybierzesz opcję Wybrane numery telefonów , wprowadź dodatkowe informacje.
  • Akceptuj lub nie akceptuj – wybierz, czy chcesz akceptować czy odrzucać połączenia, które mieszczą się w tych parametrach.
6

Kliknij na Zapisz.

Twój harmonogram jest dodawany do tabeli Akceptuj lub Nie akceptuj. Możesz zmodyfikować lub usunąć harmonogramy z tabel, jeśli zajdzie taka potrzeba.

7

Kliknij na Zapisz.

Selektywne odrzucanie połączeń

Można odrzucać połączenia w określonych godzinach od określonych rozmówców.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz opcję Webex Calling.

2

W Portalu użytkownika dzwoniącego przejdź do Ustawień połączeń.

3

Włącz opcję Selektywne odrzucanie połączeń.

4

Wybierz predefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.

Jeśli nie widzisz harmonogramu, który chciałbyś użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na karcie Harmonogramy. Więcej informacji można znaleźć w części Tworzenie harmonogramu, który ma być stosowany do ustawień połączeń.

5

Kliknij przycisk Dodaj harmonogram, aby ustawić następujące parametry:

  • Kiedy — wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.
  • Połączenia od – wybierz, czy chcesz przyjmować połączenia z dowolnego numeru telefonu, przekazanego lub wybranych numerów telefonu. Jeśli wybierzesz opcję Wybrane numery telefonów , wprowadź dodatkowe informacje.
  • Odrzuć lub Nie odrzucaj – wybierz, czy odrzucać, czy nie odrzucać połączeń, które mieszczą się w tych parametrach.
6

Kliknij na Zapisz.

Twój harmonogram jest dodawany do tabeli Odrzuć lub Nie odrzucaj. Możesz zmodyfikować lub usunąć harmonogramy z tabel, jeśli zajdzie taka potrzeba.

7

Kliknij na Zapisz.

Selektywne przekazywanie połączeń

Można przekazywać połączenia w określonych godzinach od określonych rozmówców. To ustawienie ma pierwszeństwo przed przekierowaniem połączeń.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz opcję Webex Calling.

2

W Portalu użytkownika dzwoniącego przejdź do Ustawień połączeń.

3

Włącz opcję selektywnego przekazywania połączeń.

4

Wprowadź numer, na który chcesz przekierowywać połączenia.


 

Zaznacz pole obok opcji Wyślij na pocztę głosową, aby przekazywać wszystkie połączenia na pocztę głosową. Opcja Wyślij na pocztę głosową jest dostępna tylko w przypadku wewnętrznych numerów telefonów lub rozszerzeń.

5

Zaznacz pole obok opcji Użyj przypomnienia o dzwonku, aby włączyć przypomnienie o dzwonku dla tych połączeń.

6

Wybierz predefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.

Jeśli nie widzisz harmonogramu, który chciałbyś użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na karcie Harmonogramy. Więcej informacji można znaleźć w części Tworzenie harmonogramu, który ma być stosowany do ustawień połączeń.

7

Kliknij przycisk Dodaj harmonogram, aby ustawić następujące parametry:

  • Przekaż do – wprowadź numer telefonu, na który mają być przekazywane połączenia podczas obowiązywania tego harmonogramu.
  • Kiedy — wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.
  • Połączenia od – wybierz, czy chcesz przyjmować połączenia z dowolnego numeru telefonu, czy z wybranych numerów telefonu. Jeśli wybierzesz opcję Wybrane numery telefonów , wprowadź dodatkowe informacje.
  • Przekazuj lub nie przekazuj – wybierz, czy połączenia mieszczące się w tych parametrach mają być przekazywane dalej, czy nie.
8

Kliknij na Zapisz.

Twój harmonogram jest dodawany do tabeli Przekaż lub Nie przekazuj. Możesz zmodyfikować lub usunąć harmonogramy z tabel, jeśli zajdzie taka potrzeba.

9

Kliknij na Zapisz.