Selektivt aksepter anrop

Du kan motta anrop på spesifikke tidspunkt fra spesifikke oppringere.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Fra Brukerportalen for anrop, går du til Anropsinnstillinger.

3

Slå på Selektivt aksepter anrop.

4

Velg en forhåndsdefinert plan fra rullegardinmenyen.

Hvis du ikke ser en plan du ønsker å bruke for denne innstillingen, kan du legge til en plan i Planer-fanen. For mer informasjon, se Opprett en plan for å bruke anropsinnstillinger.

5

Klikk Legg til plan for å angi følgende parametere:

  • Når – Velg den forhåndsdefinerte planen på rullegardinmenyen.
  • Anrop fra – Velg om du ønsker å motta anrop fra Et hvilket som helst telefonnummer eller Velg telefonnumre. Hvis du velger Velg telefonnumre, angir du tilleggsdetaljene.
  • Godtaeller Ikke godta – Velg godta eller avvis anropene som passer i disse parametrene.
6

Klikk på Lagre.

Planen din er lagt til i en Godta- eller Ikke godta-tabell. Du kan redigere eller slette planer fra tabellene etter behov.

7

Klikk på Lagre.

Selektivt avvis anrop

Du kan avvise anrop på bestemte tidspunkter fra bestemte oppringere.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Fra Brukerportalen for anrop går du til Anropsinnstillinger.

3

Slå på Selektivt avvis anrop.

4

Velg en forhåndsdefinert plan fra rullegardinmenyen.

Hvis du ikke ser en plan du ønsker å bruke for denne innstillingen, kan du legge til en plan i Planer-fanen. For mer informasjon, se Opprett en plan for å bruke anropsinnstillinger.

5

Klikk Legg til plan for å angi følgende parametere:

  • Når – Velg den forhåndsdefinerte planen på rullegardinmenyen.
  • Anrop fra – Velg om du ønsker å motta anrop fra Alle telefonnumre, Viderekoble eller Velg telefonnumre. Hvis du velger Velg telefonnumre, angir du tilleggsdetaljene.
  • Avvis eller Ikke avvis – Velg å avvise eller ikke avvise anropene som passer i disse parametrene.
6

Klikk på Lagre.

Planen er lagt til i en Avvis- eller ikke Avvis-tabell. Du kan redigere eller slette planer fra tabellene etter behov.

7

Klikk på Lagre.

Selektivt viderekoble anrop

Du kan viderekoble anrop til bestemte tider fra bestemte oppringere. Denne innstillingen overstyrer viderekobling av anrop.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Fra Brukerportalen for anrop går du til Anropsinnstillinger.

3

Slå på Selektivt viderekoble anrop.

4

Angi telefonnummeret samtaler skal viderekobles til.


 

Merk av i boksen ved siden av Send til talepost, for å viderekoble til talepost. Alternativet Send til talepost er bare tilgjengelig for interne telefonnumre eller utvidelser.

5

Merk av i boksen ved siden av Bruk ringepåminnelse for å aktivere en ringepåminnelse for disse anropene.

6

Velg en forhåndsdefinert plan fra rullegardinmenyen.

Hvis du ikke ser en plan du ønsker å bruke for denne innstillingen, kan du legge til en plan i Planer-fanen. For mer informasjon, se Opprett en plan for å bruke anropsinnstillinger.

7

Klikk Legg til plan for å angi følgende parametere:

  • Viderekoble til – Angi telefonnummeret du vil viderekoble anrop til i løpet av denne planen.
  • Når – Velg den forhåndsdefinerte planen på rullegardinmenyen.
  • Anrop fra – Velg om du ønsker å motta anrop fra Et hvilket som helst telefonnummer eller Velg telefonnumre. Hvis du velger Velg telefonnumre, angir du tilleggsdetaljene.
  • Viderekoble eller Ikke viderekoble – Velg om du vil viderekoble anrop som passer i disse parametrene, eller ikke.
8

Klikk på Lagre.

Planen din legges til i Viderekoble- eller Ikke viderekoble-tabellen. Du kan redigere eller slette planer fra tabellene etter behov.

9

Klikk på Lagre.