Selektivní přijetí hovorů

Hovory můžete přijímat v určité časy od určitých volajících.

1

Přejděte na https://settings.webex.com a vyberte Webex Calling.

2

Na uživatelském portálu pro volání přejděte na možnost Nastavení hovoru.

3

Zapněte Selectively Accept Calls (Selektivně přijmout hovory).

4

Z rozevírací nabídky vyberte předdefinovaný plán.

Pokud se nezobrazí požadovaný plán pro dané nastavení, na kartě Schedules (Plány) můžete přidávat plány. Další informace naleznete v části Vytvoření plánu pro nastavení hovorů.

5

Kliknutím na volbu Add Schedule (Přidat plán) nastavíte následující parametry:

  • When (Kdy) – v rozevírací nabídce vyberte předdefinovaný plán.
  • Calls from (Hovory od) – zvolte v případě, že chcete přijmout hovory typu Any Phone Number (Libovolné telefonní číslo) nebo Select Phone Numbers (Vybraná telefonní čísla). Pokud zvolíte Selected Phone Numbers (Vybraná telefonní čísla), zadejte další podrobnosti.
  • Accept (Přijmout) nebo Don't accept (Nepřijmout) – zvolte možnost přijetí nebo odmítnutí hovorů, které odpovídají těmto parametrům.
6

Klikněte na tlačítko Uložit.

Plán je přidán do tabulky Accept (Přijmout) nebo Don't Accept (Nepřijmout). Plány v tabulkách lze podle potřeby upravit nebo odstranit.

7

Klikněte na tlačítko Uložit.

Selektivní odmítnutí hovorů

Hovory můžete odmítnout v určité časy od určitých volajících.

1

Přejděte na https://settings.webex.com a vyberte Webex Calling.

2

Na uživatelském portálu pro volání přejděte na možnost Nastavení hovoru.

3

Zapněte Selectively Reject Calls (Selektivně odmítnout hovory).

4

Z rozevírací nabídky vyberte předdefinovaný plán.

Pokud se nezobrazí požadovaný plán pro dané nastavení, na kartě Schedules (Plány) můžete přidávat plány. Další informace naleznete v části Vytvoření plánu pro nastavení hovorů.

5

Kliknutím na volbu Add Schedule (Přidat plán) nastavíte následující parametry:

  • When (Kdy) – v rozevírací nabídce vyberte předdefinovaný plán.
  • Calls from (Hovory od) – zvolte v případě, že chcete přijmout hovory typu Any Phone Number (Libovolné telefonní číslo), Forwarded (Přesměrované) nebo Select Phone Numbers (Vybraná telefonní čísla). Pokud zvolíte Selected Phone Numbers (Vybraná telefonní čísla), zadejte další podrobnosti.
  • Reject (Odmítnout) nebo Don't reject (Neodmítnout) – touto možností odmítnete nebo neodmítnete hovory, které odpovídají těmto parametrům.
6

Klikněte na tlačítko Uložit.

Plán je přidán do tabulky Reject (Odmítnout) nebo Don't Reject (Odmítnout). Plány v tabulkách lze podle potřeby upravit nebo odstranit.

7

Klikněte na tlačítko Uložit.

Selektivní přesměrování hovorů

Hovory můžete přesměrovat v určité časy od určitých volajících. Toto nastavení má přednost před přesměrováním hovorů.

1

Přejděte na https://settings.webex.com a vyberte Webex Calling.

2

Na uživatelském portálu pro volání přejděte na možnost Nastavení hovoru.

3

Zapněte Selectively Forward Calls (Selektivně přesměrovat hovory).

4

Zadejte telefonní číslo, na které chcete hovory přesměrovat.


 

Chcete-li přesměrovat všechny hovory do hlasové schránky, zaškrtntěte políčko vedle položky Send to voicemail (Odeslat do hlasové schránky). Možnost odeslání do hlasové schránky je dostupná pouze pro interní telefonní čísla nebo linky.

5

Chcete-li pro tyto hovory povolit vyzváněcí připomenutí, zaškrtněte políčko vedle položky User ring reminder (Použít vyzváněcí připomenutí).

6

Z rozevírací nabídky vyberte předdefinovaný plán.

Pokud se nezobrazí požadovaný plán pro dané nastavení, na kartě Schedules (Plány) můžete přidávat plány. Další informace naleznete v části Vytvoření plánu pro nastavení hovorů.

7

Kliknutím na volbu Add Schedule (Přidat plán) nastavíte následující parametry:

  • Forward to (Přesměrovat na) — zadejte telefonní číslo, na které mají být přesměrovány hovory během tohoto plánu.
  • When (Kdy) – v rozevírací nabídce vyberte předdefinovaný plán.
  • Calls from (Hovory od) – zvolte v případě, že chcete přijmout hovory typu Any Phone Number (Libovolné telefonní číslo) nebo Select Phone Numbers (Vybraná telefonní čísla). Pokud zvolíte Selected Phone Numbers (Vybraná telefonní čísla), zadejte další podrobnosti.
  • Forward (Přesměrovat) nebo Don't forward (Nepřesměrovat) – zvolte, zda chcete či nechcete přesměrovat hovory odpovídající těmto parametrům.
8

Klikněte na tlačítko Uložit.

Plán je přidán do tabulky Forward (Přesměrovat) nebo Don't Forward (Nepřesměrovat). Plány v tabulkách lze podle potřeby upravit nebo odstranit.

9

Klikněte na tlačítko Uložit.