Seçime Bağlı Olarak Çağrıları Kabul Etme

Belirli zamanlarda belirli arayanlardan gelen çağrıları kabul edebilirsiniz.

1

https://settings.webex.com adresine giderek Webex Calling'i seçin.

2

Calling Kullanıcı Portalı'nda Call Settings'e (Çağrı Ayarları) gidin.

3

Selectively Accept Calls'u (Seçime Bağlı Olarak Çağrıları Kabul Et) açın.

4

Açılan liste menüsünden önceden tanımlı bir plan seçin.

Bu ayar için kullanmak istediğiniz bir plan göremezseniz Schedules (Planlar) sekmesinden bir plan ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Çağrı Ayarlarına Uygulanacak Plan Oluşturma.

5

Aşağıdaki parametreleri ayarlamak için Add Schedule'a (Plan Ekle) tıklayın:

  • When (Ne Zaman): Açılan liste menüsünden önceden tanımlı bir plan seçin.
  • Calls from (Şuradan gelen aramalar): Any Phone Number (Tüm Telefon Numaraları) konumundan gelen aramaları kabul etmek veya Select Phone Numbers (Telefon Numaralarını Seç) ile numara seçmek istiyorsanız belirleyin. Select Phone Numbers'ı (Telefon Numaralarını Seç) belirlerseniz ek bilgileri girin.
  • Accept (Kabul Et) veya Don't Accept (Kabul Etme): Bu parametrelere uyan çağrıları kabul etmek veya reddetmek için seçin.
6

Save (Kaydet) düğmesine tıklayın.

Planınız Accept (Kabul Et) veya Don't Accept (Kabul Etme) tablosuna eklenir. Tablolardaki planları gerektiği gibi düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

7

Kaydet düğmesine tıklayın.

Seçime Bağlı Olarak Çağrıları Reddetme

Belirli zamanlarda belirli arayanlardan gelen çağrıları reddedebilirsiniz.

1

https://settings.webex.com adresine giderek Webex Calling'i seçin.

2

Calling Kullanıcı Portalı'nda Call Settings'e (Çağrı Ayarları) gidin.

3

Selectively Reject Calls'u (Seçime Bağlı Olarak Çağrıları Reddet) açın.

4

Açılan liste menüsünden önceden tanımlı bir plan seçin.

Bu ayar için kullanmak istediğiniz bir plan göremezseniz Schedules (Planlar) sekmesinden bir plan ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Çağrı Ayarlarına Uygulanacak Plan Oluşturma.

5

Aşağıdaki parametreleri ayarlamak için Add Schedule'a (Plan Ekle) tıklayın:

  • When (Ne Zaman): Açılan liste menüsünden önceden tanımlı bir plan seçin.
  • Calls from (Şuradan gelen aramalar): Any Phone Number (Tüm Telefon Numaraları), Forwarded (Yönlendirilenler) konumundan gelen aramaları kabul etmek veya Select Phone Numbers (Telefon Numaralarını Seç) ile numara seçmek istiyorsanız belirleyin. Select Phone Numbers'ı (Telefon Numaralarını Seç) belirlerseniz ek bilgileri girin.
  • Reject (Reddet) veya Don't reject (Reddetme): Bu parametrelere uyan çağrıları reddetmek veya reddetmemek için seçin.
6

Save (Kaydet) düğmesine tıklayın.

Planınız Reject (Reddet) veya Don't Reject (Reddetme) tablosuna eklenir. Tablolardaki planları gerektiği gibi düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

7

Kaydet düğmesine tıklayın.

Seçime Bağlı Olarak Çağrıları Yönlendirme

Belirli zamanlarda belirli arayanlardan gelen çağrıları yönlendirebilirsiniz. Bu ayar, çağrı yönlendirme işlemine göre önceliklidir.

1

https://settings.webex.com adresine giderek Webex Calling'i seçin.

2

Calling Kullanıcı Portalı'nda Call Settings'e (Çağrı Ayarları) gidin.

3

Selectively Forward Calls'u (Seçime Bağlı Olarak Çağrıları Yönlendir) açın.

4

Çağrıların yönlendirileceği numarayı girin.


 

Send to voicemail (Sesli mesaja gönder) seçeneğinin yanındaki kutucuğu işaretleyerek tüm çağrıları sesli mesaja yönlendirin. Sesli mesaja gönderme seçeneği yalnızca şirket içi telefon numaraları veya dahili numaralar için kullanılabilir.

5

Use ring reminder (Çalma anımsatıcısını kullan) seçeneğinin yanındaki kutucuğu işaretleyerek bu çağrılar için çalma anımsatıcısını etkinleştirebilirsiniz.

6

Açılan liste menüsünden önceden tanımlı bir plan seçin.

Bu ayar için kullanmak istediğiniz bir plan göremezseniz Schedules (Planlar) sekmesinden bir plan ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Çağrı Ayarlarına Uygulanacak Plan Oluşturma.

7

Aşağıdaki parametreleri ayarlamak için Add Schedule'a (Plan Ekle) tıklayın:

  • Forward to (Şuraya ilet): Bu plan sırasında çağrıların yönlendirileceği telefon numarasını girin.
  • When (Ne Zaman): Açılan liste menüsünden önceden tanımlı bir plan seçin.
  • Calls from (Şuradan gelen aramalar): Any Phone Number (Tüm Telefon Numaraları) konumundan gelen aramaları kabul etmek veya Select Phone Numbers (Telefon Numaralarını Seç) ile numara seçmek istiyorsanız belirleyin. Select Phone Numbers'ı (Telefon Numaralarını Seç) belirlerseniz ek bilgileri girin.
  • Forward (Yönlendir) veya Don't forward (Yönlendirme): Bu parametrelere uyan çağrıların yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini seçin.
8

Save (Kaydet) düğmesine tıklayın.

Planınız bir Forward (Yönlendir) veya Don't Forward (Yönlendirme) tablosuna eklenir. Tablolardaki planları gerektiği gibi düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

9

Save (Kaydet) düğmesine tıklayın.