Selectieve gesprekken accepteren

U kunt gesprekken op bepaalde tijdstippen van bepaalde bellers accepteren.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga via de Calling gebruikersportaal naar Gespreksinstellingen.

3

Schakel Selectieve Gesprekken Accepteren in.

4

Selecteer een vooraf gedefinieerde planning in de vervolgkeuzelijst.

Als u geen planning ziet die u wilt gebruiken voor deze instelling, kunt u een planning toevoegen op het tabblad Planningen. Zie Een planning maken die u wilt toepassen op Gespreksinstellingen voor meer informatie.

5

Klik op Planning toevoegen om de volgende parameters in te stellen:

  • Wanneer: selecteer uw vooraf gedefinieerde planning in de vervolgkeuzelijst.
  • Gesprekken vanaf: selecteer deze optie als u gesprekken wilt accepteren via Willekeurig telefoonnummer of Bepaalde telefoonnummers. Als u Bepaalde telefoonnummers kiest, voert u de aanvullende gegevens in.
  • Accepteren of Niet accepteren: kies deze optie om de gesprekken die binnen deze parameters passen, te accepteren of af te wijzen.
6

Klik op Opslaan.

Uw planning wordt toegevoegd aan de tabel Accepteren of Niet accepteren. U kunt planningen vanuit de tabellen desgewenst bewerken of verwijderen.

7

Klik op Opslaan.

Selectieve gesprekken afwijzen

U kunt gesprekken weigeren op bepaalde tijdstippen van bepaalde bellers.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga via de Calling gebruikersportaal naar Gespreksinstellingen.

3

Schakel Selectieve gesprekken weigeren in.

4

Selecteer een vooraf gedefinieerde planning in de vervolgkeuzelijst.

Als u geen planning ziet die u wilt gebruiken voor deze instelling, kunt u een planning toevoegen op het tabblad Planningen. Zie Een planning maken die u wilt toepassen op Gespreksinstellingen voor meer informatie.

5

Klik op Planning toevoegen om de volgende parameters in te stellen:

  • Wanneer: selecteer uw vooraf gedefinieerde planning in de vervolgkeuzelijst.
  • Gesprekken vanaf: selecteer deze optie als u gesprekken wilt accepteren van Willekeurig telefoonnummer, Doorgeschakeld of Bepaalde telefoonnummers. Als u Bepaalde telefoonnummers kiest, voert u de aanvullende gegevens in.
  • Weigeren of Niet weigeren: kies of u de gesprekken die binnen deze parameters passen wilt weigeren of niet wilt weigeren.
6

Klik op Opslaan.

Uw planning wordt toegevoegd aan een tabel Weigeren of Niet weigeren. U kunt planningen vanuit de tabellen desgewenst bewerken of verwijderen.

7

Klik op Opslaan.

Selectieve gesprekken doorschakelen

U kunt gesprekken doorschakelen op bepaalde momenten van bepaalde bellers. Deze instelling heeft voorrang op het doorschakelen van gesprekken.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga via de Calling gebruikersportaal naar Gespreksinstellingen.

3

Schakel Selectieve Gesprekken Doorschakelen in.

4

Geef het telefoonnummer op waarnaar u gesprekken wilt doorschakelen.


 

Schakel het selectievakje naast Verzenden naar voicemail in om alle oproepen door te schakelen naar voicemail. De optie Verzenden naar voicemail is alleen beschikbaar voor interne telefoonnummers of toestellen.

5

Schakel het selectievakje naast Herinneringsbeltoon gebruiken in om een herineringsbeltoon voor deze gesprekken in te schakelen.

6

Selecteer een vooraf gedefinieerde planning in de vervolgkeuzelijst.

Als u geen planning ziet die u wilt gebruiken voor deze instelling, kunt u een planning toevoegen op het tabblad Planningen. Zie Een planning maken die u wilt toepassen op Gespreksinstellingen voor meer informatie.

7

Klik op Planning toevoegen om de volgende parameters in te stellen:

  • Doorschakelen naar: geef het telefoonnummer op waarnaar u gesprekken wilt doorschakelen tijdens deze planning.
  • Wanneer: selecteer uw vooraf gedefinieerde planning in de vervolgkeuzelijst.
  • Gesprekken vanaf: selecteer deze optie als u gesprekken wilt accepteren via Willekeurig telefoonnummer of Bepaalde telefoonnummers. Als u Bepaalde telefoonnummers kiest, voert u de aanvullende gegevens in.
  • Doorschakelen of Niet doorschakelen: hiermee geeft u aan of u gesprekken wilt doorschakelen die binnen deze parameters passen.
8

Klik op Opslaan.

Uw planning wordt toegevoegd aan de tabel Doorschakelen of Niet doorschakelen. U kunt planningen vanuit de tabellen desgewenst bewerken of verwijderen.

9

Klik op Opslaan.