Синхронизиране на присъствието в разговори

В момента, когато участвате в разговор с телефон Cisco, няма синхронизиране на статуса на присъствие на телефона с приложението Webex. Вашите колеги не могат да открият статуса на телефона ви. В резултат на това колегите не знаят дали да прехвърлят или препращат ново повикване към вас.

С тази функция има синхронизиране на статуса на участие в разговор на настолния ви телефон с приложението Webex, което позволява на колегите ви да виждат статуса на настолния ви телефон в приложението Webex. Когато сте в активен разговор, статусът ви на присъствие се променя на Разговаря. Този статус се променя обратно на „Наличен“, когато разговорът ви приключи.


Има определени статуси на присъствие, които имат по-висок приоритет в сравнение с Разговаря. Те са Не ме безпокойте, Извън офиса, Представя и В среща. Когато статусът ви на присъствие е един от горепосочените, използването или неизползването на телефона не води до промяна на статуса ви на присъствие на Разговаря.

Предварително изискване

 • Локално конфигуриране на приложения за присъствие на телефон.

 • Синхронизирайте Unified CM с потребителския интерфейс на Control Hub.

 • Направете съпоставяне на Unified CM с Webex Common Identity (CI).

 • Абонирайте се за Cloud-Connected UC и свържете локалните устройства с Cloud-Connected UC.


  Ако не сте се абонирали за CCUC, вижте Настройване на Webex Cloud-Connected UC за локални устройства.

 • За да конфигурирате тази функция, влезте в ccmadmin > Управление на потребители > > Краен потребител > Потребители > Настройки за услуги > изберете квадратчето за отметка Домашен клъстер и след това изберете квадратчето Потребител за незабавни съобщения и присъствие на Unified CM.


  Няма изискване за IMP, за да работи тази функция.


  Миграциите от стари версии могат да се използват, без да активирате споменатото квадратче за отметка. Но за да поддържате съгласуваност между стари и нови версии, препоръчваме да изберете квадратчето за отметка.

Активиране на присъствието в разговори

Активирайте присъствието в разговори в Cloud Connected UC.

1

От изгледа на клиента в Control Hub отидете на Услуги > Connected UC. В картата Управление на UC щракнете върху Инвентарен списък

Появява се списъкът на клъстерните групи с описанието, статуса, клъстерите и възлите.

2

Щракнете върху Подробни данни до групата клъстери, към която принадлежи възелът.

Появява се страницата „Инвентарен списък“ със списъка с клъстери.
3

Щракнете върху Подробни данни до клъстера, към който принадлежи възелът.

Появява се името на възела с версията, продукта и статуса.
4

Щракнете върху иконата с многоточие ... до Хронология на събитията и изберете Управление на услуги.

Страницата Управление на услуги се показва със списъка с услуги, като например „Анализи“, „Управление на сертификати“, „Работна метрика“, „Безгранично CTI“ и „Идеи за разполагане“.
5

Използвайте бутона за превключване, за да активирате „Присъствие на телефона“, и следвайте инструкциите на екрана, за да го активирате.


 

Когато се осигури клъстер, синхронизацията на Unified CM с CCUC започва да конфигурира заявката за присъствие на телефона за клъстера.

Поддържани версии и типове телефони

 • Тази функция поддържа Unified CM версия-12.5 SU7 и по-нови.

 • Най-новата версия на настолното приложение Webex (Windows и MAC) и приложението Webex на мобилни устройства (IOS и Andriod).

 • IP телефони на Cisco серия 8800, IP телефони на Cisco серия 7800, серия Webex (DX) и Desk Pro са списъкът на поддържания тип телефон.