סנכרון מצב נוכחות בשיחה

בשלב זה, כאשר אתה בשיחה בטלפון של Cisco, אין סנכרון של מצב הנוכחות של הטלפון עם יישום Webex. עמיתים לעבודה אינם יכולים לזהות את מצב הטלפון שלך. כתוצאה מכך, העמיתים לעבודה אינם יודעים אם ניתן להעביר או להפנות אליך שיחות חדשות.

באמצעות תכונה זו, קיים סנכרון של מצב השיחה בטלפון השולחני שלך עם יישום Webex, והוא מאפשר לעמיתים לראות את מצב הטלפון השולחני שלך ביישום Webex שלהם. כשאתה בשיחה פעילה, מצב הנוכחות שלך משתנה למצב בשיחה. מצב זה ישתנה בחזרה ל'זמין' בסיום השיחה.


ישנם מצבי נוכחות מסוימים שיש להם עדיפות גבוהה יותר בהשוואה למצב בשיחה. מצבים אלה הם נא לא להפריע, מחוץ למשרד, מציג ובפגישה. כאשר מצב הנוכחות שלך הוא אחד מהמצבים שצוינו מעלה, אין זה משנה אם שפופרת הטלפון במקום או לא, מצב הנוכחות שלך לא ישתנה למצב בשיחה.

דרישות מקדימות

  • קבע תצורה של יישומים להצגת נוכחות בטלפון באופן מקומי.

  • סנכרן את Unified CM עם ממשק המשתמש של Control Hub.

  • צור מיפוי של Unified CM ל-Webex Common Identity‏ (CI).

  • הירשם כמנוי ל-Cloud-Connected UC, וחבר את המכשירים המקומיים ל-Cloud-Connected UC.


    אם לא נרשמת כמנוי ל-CCUC, ראה הגדרת Webex Cloud-Connected UC עבור מכשירים מקומיים.

הפעלת מצב נוכחות בשיחה

הפעלת מצב נוכחות שיחה ב-Cloud Connected UC

1

מתצוגת הלקוח ב-Control Hub, עבור אל שירותים > Connected UC. בכרטיס ניהול UC , לחץ על מלאי

תופיע רשימה של קבוצות אשכולות עם התיאור, המצב, האשכולות והצמתים.

2

לחץ על פרטים לצד קבוצת האשכולות שאליה שייך הצומת.

יופיע דף המלאי עם רשימת האשכולות.
3

לחץ על פרטים לצד האשכול שאליו שייך הצומת.

יופיע שם הצומת ולצדו הגרסה, המוצר והמצב.
4

לחץ על סמל שלוש הנקודות ... לצד היסטוריית אירועים ובחר ניהול שירות.

יופיע דף ניהול השירות עם פירוט של רשימת השירותים כגון 'ניתוח נתונים', 'ניהול אישורי אבטחה', 'מדדי תפעול', 'CTI ללא גבולות' ו'תובנות פריסה'.
5

השתמש בלחצן הדו-מצבי כדי להפעיל את התכונה 'נוכחות הטלפון' ובצע את ההוראות שעל המסך כדי להפעיל אותה.


 

כאשר האשכול נותן הקצאה, הסנכרון של Unified CM עם CCUC מתחיל להגדיר את הבקשה של הצגת נוכחות הטלפון עבור האשכול.


 

אם תשבית את הנוכחות בטלפון דרך רכזת הבקרה, סנכרון הנוכחות SIP של קו משותף מדור קודם עדיין פועל.

גרסאות תוכנה וסוגי טלפונים שיש להם תמיכה

  • תכונה זו תומכת ב- Unified CM גרסה-12.5 SU7.

  • יישום Webex שולחני (Windows ו-MAC) ויישום Webex בנייד (iOS ו-Android) בגרסה האחרונה.

  • רשימת סוגי הטלפונים הנתמכים כוללת את טלפון Cisco IP סדרה 8800, טלפון Cisco IP סדרה 7800, סדרה Webex Desk ‏(DX) ו-Desk Pro.