Synkronisering av samtalsnärvaro

När du är i ett samtal med en Cisco-telefon sker det inte någon synkronisering av telefonnärvarostatusen med Webex-appen. Dina medarbetare kan inte identifiera din telefonstatus. Därför vet inte medarbetarna om de ska överföra eller vidarebefordra ett nytt samtal till dig.

Med den här funktionen synkroniseras din skrivbordstelefonstatus med Webex-appen under samtal, vilket gör att dina medarbetare kan se din skrivbordstelefonstatus i sina Webex-appar. När du är i ett aktivt samtal ändras din närvarostatus till I ett samtal. Denna status ändras tillbaka till tillgänglig när ditt samtal avslutas.


Det finns vissa närvarotillstånd som har högre prioritet än I ett samtal. Dessa tillstånd är Stör ej, Frånvarande, Presenterar och I ett möte. När din närvarostatus är något av ovanstående och telefonluren läggs på eller lyfts leder det inte till att din närvarostatus ändras till I ett samtal.

Förutsättning

  • Konfigurera program för telefonnärvaro på företaget.

  • Synkronisera Unified CM med Control Hub-användargränssnittet.

  • Mappa Unified CM till Webex Common Identity (CI).

  • Prenumerera på Cloud-Connected UC och anslut enheterna på företaget till Cloud-Connected UC.


    Om du inte har prenumererat på CCUC ser du Konfigurera Webex Cloud-Connected UC för enheter på företaget.

Aktivera samtalsnärvaro

Aktivera samtalsnärvaro i Cloud Connected UC.

1

Från kundvyn i Control Hub går du till Tjänster > Connected UC. På kortet UC-hantering klickar du på Inventering

Listan över klustergrupper med beskrivning, status, kluster och noder visas.

2

Klicka på Information bredvid den klustergrupp som noden tillhör.

Inventeringssidan med listan över kluster visas.
3

Klicka på Information bredvid det kluster som noden tillhör.

Nodnamnet med version, produkt och status visas.
4

Klicka på ikonen med tre punkter ... bredvid Händelsehistorik och välj Tjänsthantering.

Sidan Tjänsthantering visas med en lista över tjänster som analyser, certifikathantering, verksamhetsstatistik, gränslös CTI och Deployment Insights.
5

Använd växlingsknappen för aktivering av telefonnärvaro och följ sedan anvisningarna på skärmen för att aktivera den.


 

När ett kluster etableras börjar synkroniseringen av Unified CM med CCUC att hämta telefonens närvarobegärande som konfigurerats för klustret.


 

Om du inaktiverar telefonnärvaro via kontrollhubb fungerar den äldre synkroniseringen av SIP-närvaro på en delad linje fortfarande.

Versioner och telefontyper som stöds

  • Den här funktionen stöder Unified CM version-12.5 SU7.

  • Senaste versionen av Webex-appen för skrivbord (Windows och MAC) och Webex-appen på mobil (iOS och Android).

  • Cisco IP-telefon i 8800-serien, Cisco IP-telefon i 7800-serien, Webex Desk-serien (DX) och Desk Pro utgör listan över telefontyper som stöds.