Když toto nastavení povolíte, ovlivnění uživatelé ve vaší organizaci budou muset použít časovou ověřovací aplikaci jednorázovým heslem (TOTP), jako je Duo, Windows Authenticator nebo Google Authenticator. Ověřovací aplikace poskytuje token TOTP uživatelům, kteří se mohou ověřit ve Webex.

Pokud si uživatel pořídí nové mobilní zařízení nebo potřebuje resetovat ověřovač, požádejte jej, aby resetoval heslo účtu Webex , aby se mohl znovu zaregistrovat pomocí ověřovací aplikace.


 

Důrazně doporučujeme používat aplikaci Duo, protože je bezplatná pro systémy iOS i Android.

Než začnete

Informujte dotčené uživatele, že pro ně povolíte MFA a kdy a jak by se měli zaregistrovat a používat ověřovací nástroj:
 • Sdělení uživatelů, kde aplikaci najdou a že si ji musí stáhnout a nainstalovat, aby se mohli připravit na povolení MFA.

 • Poskytování pokynů uživatelům o tom, jak se zaregistrovat. Příklad:

  • Spusťte aplikaci Webex a zadejte svou e-mailovou adresu a heslo jako obvykle. Když kliknete na tlačítko Další, aplikace Webex vám zobrazí QR kód.

  • Otevřete aplikaci ověřovače a přidejte nový účet.

  • Po zobrazení výzvy namiřte fotoaparát telefonu na QR kód . Tento účet propojí nový účet ověřovače s vaší identitou Webex .

  • Na obrazovce s QR kód služby Webex klikněte na tlačítko Další.

  • Vygenerujte nový kód pomocí ověřovací aplikace.

  • Na přihlašovací obrazovce služby Webex zadejte kód a klikněte na tlačítko Odeslat.

 • Připomenutí uživatelům, když se chystáte povolit MFA.

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Management > Nastavení organizace a přejděte dolů na Ověřování části.

2

Přepněte přepínač pod Vícefaktorové ověření do dne.

3

Vyberte z následujících nastavení:

 • Povolit MFA na uživatele : Přepnutím tohoto přepínače do polohy zapnuto umožníte jednotlivým uživatelům povolit MFA ze stránky svého profilu.

 • Povolit u vybraných aplikací povinnou MFA : Přepnutím tohoto přepínače do polohy zapnuto nastavíte MFA povinnou pro uživatele, kteří přistupují k níže uvedeným aplikacím. Když je tento přepínač v zapnutém stavu, všechny aplikace uvedené v části Název aplikace níže uvedený název může být vybrán pro povinnou MFA přepnutím Povolit MFA nastavení na zapnuto.

 • Povolit organizaci povinnou MFA : Přepnutím tohoto přepínače do polohy zapnuto bude MFA povinná pro všechny uživatele a ve všech aplikacích. Uživatelé nemohou ovládat nastavení MFA ze stránky svého profilu.

Bez ohledu na výše zvolené nastavení se uživatelé musí zaregistrovat pomocí ověřovací aplikace při příštím přihlásit se ke Webex.


 

Uživatelé zůstanou přihlášeni, pokud již byli ověřeni a k tomu, aby zůstali přihlášeni, používají platný token OAuth. K registraci jsou vyzváni, když se musí znovu přihlásit se .