Når du aktiverer denne innstillingen, må berørte brukere i organisasjonen din bruke en tidsbasert, TOTP-autentiseringsapp (engangspassord), for eksempel Duo, Windows Authenticator eller Google Authenticator. Autentiseringsappen har et TOTP-token som brukere kan bruke til å autentisere seg selv for Webex.

Hvis en bruker får en ny mobilenhet eller må tilbakestille autentiseringsappen, må du få dem til å tilbakestille passordet for Webex-kontoen slik at de kan registrere seg på nytt med autentiseringsappen.


 

Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker Duo siden den er gratis for både iOS og Android.

Før du starter

Informer berørte brukere om at du kommer til å aktivere MFA for dem, og når og hvordan de bør registrere seg og bruke autentiseringsverktøyet ved å:
 • Fortelle brukerne hvor de kan finne appen, og at de må laste ned og installere den for å forberede seg til det øyeblikket du aktiverer MFA.

 • Gi brukerne instruksjoner om hvordan de registrerer seg. For eksempel:

  • Kjør Webex-appen og oppgi e-postadresse og passordet ditt som vanlig. Når du klikker på Neste, viser Webex-appen deg en QR-kode.

  • Åpne autentiseringsappen og legg til en ny konto.

  • Rett telefonens kamera mot QR-koden når du blir bedt om det. Dette kobler den nye autentiseringskontoen til Webex-identiteten din.

  • Klikk på Neste på Webex-skjermen med QR-kode.

  • Generer en ny kode med autentiseringsappen.

  • Skriv inn koden i påloggingsskjermen for Webex, og klikk på Send inn.

 • Minne brukere på når du vil aktivere MFA.

1

Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Ledelse > Organisasjonsinnstillinger og bla ned til Autentisering delen.

2

Slå bryteren under Flerfaktorautentisering til på.

3

Velg mellom følgende innstillinger:

 • Tillat MFA per bruker : Vri denne bryteren til på for å tillate individuelle brukere å aktivere MFA fra profilsiden sin.

 • Tillat obligatorisk MFA for valgte programmer : Vri denne bryteren til på for å gjøre MFA obligatorisk for brukere som får tilgang til programmene som er tiltalt nedenfor. Når denne bryteren er på, vises hvert program som er oppført under Appnavn Overskriften nedenfor kan velges for obligatorisk MFA ved å veksle mellom Tillat MFA innstilling til på.

 • Tillat obligatorisk MFA for organisasjon : Vri denne bryteren til på for å gjøre MFA obligatorisk for alle brukere for alle programmer. Brukere kan ikke kontrollere MFA-innstillinger fra profilsiden.

Uavhengig av innstillingen som er valgt ovenfor, må brukere registrere seg med autentiseringsappen neste gang de logger på Webex.


 

Brukere forblir pålogget hvis de allerede er autentisert og bruker et gyldig OAuth-token for å forbli pålogget. De blir bedt om å registrere seg når de må logge på igjen.