När du aktiverar den här inställningen måste alla användare i din organisation använda ett tidsbaserat, engångslösenord (TOTP)-autentiserarapp som Duo, Windows Authenticator eller Google Authenticator. Autentiserarappen tillhandahåller en TOTP-token som användare kan använda för att autentisera sig själva i Webex.

Om en användare får en ny mobil enhet eller behöver återställa autentiseraren ska du be användaren att återställa lösenordet för sitt Webex-konto så att de kan registrera sig igen med autentiseringsappen.


Vi rekommenderar starkt att du använder Duo eftersom det är gratis för både iOS och Android.

Innan du börjar

Informera dina användare om att du kommer att aktivera MFA och när och hur de ska registrera sig och använda autentiseraren genom att:
 • Säger att användare var de kan hitta appen och att de måste hämta och installera den för att förbereda sig för när du aktiverar MFA.

 • Ge användarna anvisningar om hur de anmäler sig. Till exempel:

  • Kör Webex-appen och ange e-postadress och lösenord som vanligt. När du klickar på Nästa visar Webex-appen en QR-kod.

  • Öppna autentiseringsappen och lägg till ett nytt konto.

  • Peka på telefonens kamera mot QR-kod när du uppmanas. Detta länkar det nya autentiserarkontot till din Webex-identitet.

  • Klicka på Nästa på skärmen QR-kod Webex.

  • Generera en ny kod med autentiserarappen.

  • Ange koden i Webex inloggningsskärm och klicka på Skicka.

 • Påminna användare när du ska aktivera MFA.


Om din organisation har enkel inloggning (SSO) aktiverat stöds inte MFA-inställningen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Hantera > organisationsinställningar och bläddrar ner till avsnittet Autentisering.

2

Aktivera switch-knappen under Multi-multimediaautentisering.

Användare måste registrera sig med autentiseringsappen nästa gång de loggar in på Webex.

 

Om en användare redan har autentiserats och använder en giltig OAuth-token för att förbli inloggad förblir användaren inloggad. De ombeds att anmäla sig när de måste logga in igen.