Kada omogućite ovu postavku, svi korisnici u vašoj tvrtki ili ustanovi morat će koristiti aplikaciju za provjeru autentičnosti jednokratne lozinke (TOTP), kao što su Duo, Windows Authenticator ili Google Authenticator. Aplikacija za provjeru autentičnosti korisnicima pruža TOTP token za provjeru autentičnosti na Webexu.

Ako korisnik dobije novi mobilni uređaj ili ga treba ponovno postaviti, neka ponovno postavi lozinku za Webex račun da bi se mogao ponovno prijaviti pomoću aplikacije za provjeru autentičnosti.


Preporučujemo da koristite Duo jer je besplatan i za iOS i za Android.

Prije nego što počnete

Obavijestite korisnike da ćete omogućiti MFA te kada i kako se trebaju prijaviti i koristiti autentifikator na:
 • Reći korisnicima gdje da pronađu aplikaciju i da je moraju preuzeti i instalirati kako bi se pripremili kada omogućite MFA.

 • Pružanje uputa korisnicima o tome kako se prijaviti. Naprimjer:

  • Pokrenite Webex aplikaciju i navedite adresu e-pošte i lozinku kao i obično. Kada kliknete dalje, Webex Aplikacija prikazuje QR kôd.

  • Otvorite aplikaciju za provjeru autentičnosti i dodajte novi račun.

  • Kada se to od vas zatraži, usmjerite kameru telefona prema QR kodu. To povezuje novi račun za provjeru autentičnosti s vašim Webex identitetom.

  • Na zaslonu koda Webex QR kliknite Dalje.

  • Generirajte novi kôd pomoću aplikacije za provjeru autentičnosti.

  • Unesite kôd na zaslon za prijavu na Webex, a zatim kliknite Pošalji.

 • Podsjećanje korisnika kada ćete omogućiti MFA.


Ako vaša tvrtka ili ustanova ima omogućenu jedinstvenu prijavu (SSO), postavka MFA nije podržana.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu otvorite Postavke upravljanja > organizacije i pomaknite se prema dolje do odjeljka Provjera autentičnosti.

2

Uključite prekidač u odjeljku Višestruka provjera autentičnosti.

Korisnici će se morati prijaviti pomoću aplikacije za provjeru autentičnosti sljedeći put kada se prijave na Webex.

 

Ako je korisnik već provjeren i koristi valjani OAuth token da bi ostao prijavljen, ostat će prijavljen. Od njih se traži da se upišu kada se moraju ponovno prijaviti.