Kada omogućite ovu postavku, pogođeni korisnici u vašoj organizaciji morat će upotrebljavati jednokratnu aplikaciju za provjeru autentičnosti koja se temelji na vremenu (TOTP), kao što su Duo, Windows Authenticator ili Google Authenticator. Aplikacija za autentifikaciju pruža TOTP token kako bi se korisnici mogli autentificirati na Webexu.

Ako korisnik dobije novi mobilni uređaj ili mora resetirati autentifikator, neka resetira lozinku za Webex račun kako bi se mogao ponovno upisati u aplikaciju za autentifikaciju.


 

Toplo preporučujemo da koristite Duo jer je besplatan i za iOS i za Android.

Prije nego što počnete

Obavijestite korisnike na koje se to odnosi da ćete im omogućiti MFA, te kada i kako se trebaju prijaviti i koristiti autentifikator:
 • Govoreći korisnicima gdje mogu pronaći aplikaciju te da je trebaju preuzeti i instalirati kako bi se pripremili za kada omogućite MFA.

 • Pružanje uputa korisnicima o načinu upisa. Na primjer:

  • PokreniAplikacija Webexi navesti adresu e-pošte i lozinku kao i obično. Kada kliknete sljedeći,Aplikacija Webexprikazuje vam QR kôd.

  • Otvori aplikaciju za provjeru autentičnosti i dodaj novi račun.

  • Usmjerite fotoaparat telefona prema QR kodu kad to zatražite. Time se novi račun autentičnosti povezuje s vašim Webex identitetom.

  • Kliknite Sljedeće na zaslonu Webex QR koda.

  • Generiraj novi kôd pomoću aplikacije za provjeru autentičnosti.

  • Unesite kôd u Webex zaslon za prijavu i kliknite Pošalji.

 • Podsjećanje korisnika kada ćete omogućiti MFA.


 

Ako vaša organizacija ima omogućen jedan znak na (SSO), onda MFA postavka nije podržana.

1

U korisničkom prikazu idi na https://admin.webex.com Upravljanje > Postavke organizacije i pomakni se prema dolje do odjeljka Provjera autentičnosti.

2

Uključite preklopku pod Multi-Factor Authentication.

3

Odaberite jednu od sljedećih postavki:

 • Dopusti MFA po korisniku: Uključite ovaj prekidač kako biste omogućili pojedinim korisnicima da omoguće MFA sa svoje profilne stranice.

 • Dopusti obvezni MFA za odabrane aplikacije: Uključite ovaj prekidač kako bi MFA postao obvezan za korisnike koji pristupaju dolje navedenim aplikacijama. Kada je ova preklopka uključena, svaka aplikacija navedena pod naslovom naziva aplikacije u nastavku može se odabrati za obvezni MFA tako da se uključi postavka Dopusti MFA.

 • Dopusti obvezni MFA za organizaciju: Uključite ovaj prekidač kako bi MFA postao obavezan za sve korisnike za sve aplikacije. Korisnici ne mogu kontrolirati MFA postavke sa svoje profilne stranice.

Neovisno o gore odabranoj postavci, korisnici se moraju prijaviti pomoću aplikacije za provjeru autentičnosti sljedeći put kada se prijave na Webex.


 

Ako je korisnik već ovjeren i koristi valjani OAuth token kako bi ostao prijavljen, onda će ostati prijavljen. Od njih se traži da se upišu kada se ponovno budu morali prijaviti.