Kada omogućite ovu postavku, svi korisnici u vašoj organizaciji moraće da koriste aplikaciju za potvrdu identiteta zasnovanu na vremenu, jednom prilikom korišćenja lozinke (TOTP). Aplikacija za potvrdu identiteta obezbeđuje TOTP oznaku za korisnike da bi potvrdili verodostojnost webex-a.

Ako korisnik dobije novi mobilni uređaj ili mora da uspostavi početne vrednosti potvrde identiteta, neka poništi lozinku webex naloga kako bi mogao ponovo da se upiše pomoću aplikacije za potvrdu identiteta.


Preporučujemo vam da koristite Duo pošto je besplatan i za iOS i za Android.

Pre nego što počneš

Obavestite korisnike da ćete omogućiti MFA, kao i kada i kako treba da se upišu i koriste autentičar tako što ćete:
 • Govori korisnicima gde da pronađu aplikaciju i da treba da je preuzmu i instaliraju da bi se pripremili za to kada omogućite MFA.

 • Pružanje uputstva korisnicima o načinu upisa. Na primer:

  • Pokrenite Webex App i obezbedite e-adresu i lozinku kao i obično. Kada kliknete na sledeće, Webex Aplikacija vam prikazuje QR kôd.

  • Otvorite aplikaciju za potvrdu identiteta i dodajte novi nalog.

  • Uperite kameru telefona u QR kôd kada budete upitani. Ovim se novi nalog potvrde identiteta povezuje sa Webex identitetom.

  • Kliknite na dugme Dalje na ekranu Webex QR koda.

  • Generiši novi kôd pomoću aplikacije za potvrdu identiteta.

  • Unesite kôd na webex ekran za prijavljivanje i kliknite na dugme Prosledi.

 • Podsećanje korisnika kada ćete omogućiti MFA.


Ako je vašoj organizaciji omogućeno jedinstveno prijavljivanje (SSO) , MFA postavka nije podržana.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na opciju "> organizacije" i pomerite se nadole do odeljka Potvrda identiteta.

2

Uključite prekidač u okviru potvrde identiteta sa više faktora.

Korisnici će morati da se upišu pomoću aplikacije za potvrdu identiteta kada se sledeći put prijave na Webex.

 

Ako je korisniku već potvrđena verodostojnost i koristi važeći oznaku OAutha da bi ostao prijavljen, ostaće prijavljen. Od njih se traži da se upišu kada ponovo moraju da se prijave.