1

Přihlaste se k Centrum Control Hub a přejděte na Uživatelé .

2

Vyberte uživatele a přejděte na Profil > Licence > Upravit licence .

3

Klikněte Upravit licence .

4

Vyberte v seznamu službu.


 

Když vyberete Webex Attendant Console, nastavte službu Webex Calling na licenci Professional.

5

Vyberte předplatné, které chcete přidat nebo odebrat, a klikněte Uložit .

6

Pokud jste přiřadili licenci aplikace Webex Meetings , vyberte typ účtu, který chcete uživateli pro jednotlivé weby Webex Meetings přiřadit, a klikněte Uložit .


 

V jednom okamžiku lze použít pouze jednu licenci pro volání. Je však možné vybrat obě možnosti Webex Calling a registrace Unified CM pro scénáře migrace. Výběrem obou licencí pro volání pro jednotlivé uživatele získáte obrazovky pro správu Centrum Control Hub chcete-li konfigurovat Webex Calling a konfigurace přístupu a volání koncových uživatelů pro Unified CM. Tato konfigurace umožňuje koncový uživatel mít nepřerušovanou službu volání v Unified CM po dobu, co provede konfiguraci správce Webex Calling . Po dokončení konfigurace služby Webex Calling může správce odebrat nárok na aplikaci Unified CM . Tímto je migrace uživatele dokončena do Webex Calling .


 

Aby mohl web Webex přiřadit uživatele jako účastníky, musíte mít povolenou funkci účtu účastníka. Pokud se v soubor CSV nezobrazuje sloupec Účet účastníka, pak kontaktujte středisko technické podpory společnosti Cisco (TAC) , chcete-li tuto funkci pro svůj web Webex povolit.

Typ účtu účastníka není k dispozici pro uživatele s Správce webu Webex roli. Pokud chcete těmto uživatelům přiřadit účet účastníka, musíte jim odebrat oprávnění správce pro daný web aplikace Webex Meetings .


 

Pokud se při výběru nastavení uživatele Calling ihned po přidání licence Calling zobrazí chyba, doporučujeme odebrat licenci Webex Calling a pak licenci znovu přiřadit uživateli.

Chcete vidět, jak se to dělá? Podívejte se na tuto ukázku videa o úpravách lincensů služeb pro jednotlivé uživatele v prostředí Control Hub.

Pokud chcete přiřadit jinou licenci stávajícímu externímu uživateli, jehož stav je Čeká na vyřízení , musíte nejprve odstranit uživatele, a poté přidejte je znovu . Když externímu uživateli odeberete všechny licence, tento se nebude zobrazovat v Externí uživatelé již seznam .

1

Přihlaste se k Centrum Control Hub a přejděte na Uživatelé > Externí uživatelé .

2

Vyberte uživatele a klikněte Služby > Upravit licence .

3

Zrušte zaškrtnutí u licencí a klikněte na možnost Uložit .

Co dělat dál

Přidejte znovu externího uživatele s licencí, kterou pro něj chcete změnit.