1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com programu go to Users.

2

Izaberite korisnika i kliknite na dugme Usluge > Uređivanje.

3

Ako imate više pretplata, odaberite pretplatu sa liste.

4

Izaberite usluge koje želite da dodate ili uklonite, a zatim kliknite na dugme "Dalje".

5

Ako ste dodelili licencu za Webex meetings, odaberite tip naloga kojem ćete dodeliti korisnika za svaku Webex lokaciju sastanaka i kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Morate imati omogućenu funkciju naloga učesnika za Webex lokaciju da biste korisnicima dodelili kao učesnike. Ako ne vidite kolonu naloga učesnika u CSV datoteci, obratite se menadžeru za uspeh korisnika (CSM), Menadžeru uspeha partnera (PSM) ili Cisco centru za tehničku pomoć (TAC) da biste omogućili ovu funkciju za vašu Webex lokaciju.

Tip naloga učesnika nije dostupan korisnicima sa ulogom administratora Webex lokacije. Ako želite da dodelite ove korisnike nalogom učesnika, morate ukloniti njihove administrativne privilegije za tu Webex lokaciju "Sastanci".