1

Gå til Brukerehttps://admin.webex.com fra kundevisningen i .

2

Velg en bruker, og klikk på Tjenester > Rediger.

3

Hvis du har flere abonnementer, velger du et abonnement fra listen.

4

Velg tjenestene du vil legge til eller fjerne, og klikk på Neste.

5

Hvis du tilordnet en Webex Meetings-lisens, velger du en kontotype som brukeren skal tilordnes for hvert Webex Meetings-nettsted, og klikker på Lagre.


 

Du må aktivere Deltakerkonto-funksjonen for at Webex-nettstedet skal tilordne brukere som deltakere. Hvis du ikke ser Deltakerkonto-kolonnen i CSV-filen, kan du kontakte Leder for kundesuksess (CSM), Leder for partnersuksess (PSM) eller Ciscos senter for teknisk assistanse (TAC) for å aktivere denne funksjonen for Webex-nettstedet.

Deltakerkontotypen er ikke tilgjengelig for brukere med rollen Webex-nettstedadministrator. Hvis du vil tilordne disse brukerne en deltakerkonto, må du fjerne de administrative rettighetene for Webex Meetings-nettstedet.