IVR nepožaduje o kód PIN hostitele při zahájení schůzky Webex pomocí koncového bodu Polycom

IVR nepožaduje kód PIN hostitele při zahájení schůzky Webex pomocí koncového bodu Polycom.

Hostitel není vyzván k zadání kódu PIN hostitele při zahájení schůzky Webex z koncového bodu Polycom pomocí H.323.

IVR nepožaduje můj hostitelský PIN, když používám koncový bod Polycom ke spuštění osobní zasedací místnosti (PMR).

Řešení:
Toto chování je záměrné. Polycom Video Endpoints podporují pouze in-band DTMF pro volání H.323, zatímco Cisco VCS podporuje Out of Band DTMF. Protokol SIP lze použít místo protokolu H.323, aby se zabránilo tomuto problému.

Poznámka:

  • Cisco Webex Video Platform nepodporuje koncové body SIP, které jsou nakonfigurovány v samostatném režimu.
  • Koncové body je třeba zaregistrovat do zařízení pro řízení hovorů při použití protokolu SIP na koncovém bodu Polycom.

Byl tento článek užitečný?