IVR ber ikke om verts-PIN-koden når du starter et Webex-møte ved hjelp av et Polycom-endepunkt

IVR ber ikke om verts-PIN-koden når du starter et Webex-møte ved hjelp av et Polycom-endepunkt.

Verten blir ikke bedt om å angi verts-PIN-koden når et Webex-møte startes fra et Polycom-endepunkt ved bruk av H.323.

IVR ber ikke om verts-PIN-koden når jeg bruker et Polycom-endepunkt til å starte mitt personlige møterom (PMR).

Løsning:
Denne handlingen er bevisst. Polycom-videoendepunkter støtter bare innenbånds DTMF for H.323-kall, mens Cisco VCS støtter utenforliggende DTMF. SIP-protokollen kan brukes i stedet for H.323-protokollen for å unngå dette problemet.

Merk:

  • Cisco Webex-videoplattform støtter ikke SIP-endepunkter som er konfigurert i frittstående modus.
  • Sluttpunkter må registreres på en anropskontrollenhet når du bruker en SIP-protokoll på et Polycom-endepunkt.

Var denne artikkelen nyttig?