IVR nie prosi o kod PIN hosta podczas rozpoczynania spotkania Webex przy użyciu punktu końcowego Polycom

IVR nie prosi o podanie kodu PIN hosta podczas rozpoczynania spotkania Webex przy użyciu punktu końcowego Polycom.

Host nie jest monitowany o wprowadzenie kodu PIN hosta podczas rozpoczynania spotkania Webex z punktu końcowego Polycom przy użyciu H.323.

IVR nie prosi o podanie kodu PIN hosta, gdy używam punktu końcowego Polycom do uruchomienia osobistej sali konferencyjnej (PMR).

Rozwiązanie:
To zachowanie jest uchyć dzięki projektowi. Punkty końcowe wideo Polycom obsługują tylko DTMF w paśmie dla połączeń H.323, podczas gdy Cisco VCS obsługuje DTMF poza pasmem. Protokół SIP może być używany zamiast protokołu H.323, aby uniknąć tego problemu.

Uwaga:

  • Platforma Cisco Webex Video Platform nie obsługuje punktów końcowych SIP skonfigurowanych w trybie autonomicznym.
  • Punkty końcowe muszą być zarejestrowane w urządzeniu sterującym połączeniami podczas korzystania z protokołu SIP na punkcie końcowym Polycom.

Czy ten artykuł był pomocny?