Přístupový kód hostitele nebo přístupový kód účastníka se na kartě Informace o schůzce nezobrazuje

Přístupový kód hostitele nebo přístupový kód účastníka se na kartě Informace o schůzce nezobrazí.

Přístupový kód hostitele se nezobrazuje na kartě Informace o schůzce.

Přístupový kód účastníka se nezobrazí na kartě Informace o schůzce Webex pro schůzku naplánovanou pomocí zvuku osobní konference Webex.

Příčina:
Tento problém může nastat, pokud je v administraci webu zakázáno nastavení „Zobrazit informace o telekonferenci na kartě Informace o schůzce a informačním okně“ a „Zobrazit přístupový kód účastníka na kartě Informace o schůzce a informačním okně“.

Řešení:

Možnost zobrazení informací o telekonferenci a přístupovém kódu účastníka na kartě Informace o meetingu lze povolit v administraci webu.

Pouze administrátoři webu

 1. Přihlaste se na stránku správy webu Webex. (Příklad:SITENAME.Webex.com/admin.php)
 2. Klepněte na položku Konfigurace v levém navigačním panelu a poté klepněte na položku Obecná nastavení webu.
 3. Klikněte na odkaz Možnosti.
 4. Posuňte se dolů do části Možnosti zabezpečení.
 5. Zkontrolujte informace o telekonferenci na kartě Informace o schůzce a informačním okně a zobrazte přístupový kód účastníka na kartě Informace o schůzce a informačním okně.
 6. Pro uložení změn přejděte na konec stránky a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Pouze administrátoři ovládacího centra
 1. Přihlaste se na stránku správy ovládacího centra. (https://admin.webex.com)
 2. V navigační liště vlevo vyberte položku Schůzka pod položkou Služby.
 3. Vyberte web, na kterém chcete provést změny, a poté vyberte tlačítko Konfigurovat web z vyskakovacího okna vpravo.
 4. V části Obecná nastavení vyberte položku Zabezpečení.
 5. Zkontrolujte informace o telekonferenci na kartě Informace o schůzce a informačním okně a zobrazte přístupový kód účastníka na kartě Informace o schůzce a informačním okně.
 6. Pro uložení změn přejděte na konec stránky a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Byl tento článek užitečný?