Kôd za pristup domaćinu ili Kôd za pristup pretplatnika se ne pojavljuju na kartici Informacije o sastanku

Pristupni kôd domaćina ili pristupni kôd pretplatnika ne prikazuje se na kartici Informacije o sastanku.

Pristupni kôd domaćina se ne prikazuje na kartici Informacije o sastanku.

Pristupni kôd učesnika se ne pojavljuje na kartici Webex Meeting Info za sastanak zakazan pomoću Webex Personal Conference audio-a.

Uzrok:
Ovaj problem se može pojaviti ako je u Administraciji sajta onemogućeno podešavanje „Prikaži informacije o telekonferenciji na kartici sa informacijama o sastanku i prozoru sa informacijama“ i „Prikaži kôd za pristup pretplatnika na kartici sa informacijama o sastanku i prozoru sa informacijama“.

Rešenje:

Opcija prikaza informacija o telekonferenciji i pristupnom kodu pretplatnika na kartici Informacije o sastanku tokom sastanka može biti omogućena u administraciji sajta.

Samo administratori sajta

 1. Prijavite se na Webex stranicu za administraciju sajta. (Primer:SITENAME.Webex.com/admin.php)
 2. Kliknite na Konfiguracija u levoj navigacionoj traci, a zatim kliknite na Zajedničke postavke sajta.
 3. Kliknite na vezu Opcije.
 4. Pomerite se nadole do odeljka Bezbednosne opcije.
 5. Proverite informacije o telekonferenciji na displeju na kartici sa informacijama i prozoru sa informacijama i prikažite pristupni kôd pretplatnika na kartici sa informacijama i prozorima sa informacijama.
 6. Pomerite se na dno stranice, a zatim kliknite na Ažuriraj da biste sačuvali promene.

Samo administratori kontrolnog čvorišta
 1. Prijavite se na stranicu Administracija kontrolnog centra. (https://admin.webex.com)
 2. Izaberite Sastanak u odeljku  Usluge na navigacionoj traci sa leve strane.
 3. Izaberite sajt na kome želite da izvršite izmene, a zatim izaberite dugme Podesi sajt sa iskačućeg prozora sa desne strane.
 4. U opštim podešavanjima izaberite Bezbednost.
 5. Proverite informacije o telekonferenciji na displeju na kartici sa informacijama i prozoru sa informacijama i prikažite pristupni kôd pretplatnika na kartici sa informacijama i prozorima sa informacijama.
 6. Pomerite se na dno stranice, a zatim kliknite na Ažuriraj da biste sačuvali promene.

Da li je ovaj članak bio koristan?