Värdens åtkomstkod eller prenumerantens åtkomstkod visas inte på fliken med mötesinformation

Värdens åtkomstkod eller prenumerantens åtkomstkod visas inte på fliken Mötesinformation.

Värdens åtkomstkod visas inte på fliken Mötesinformation.

Deltagaren åtkomstkod visas inte på fliken Webex Meeting info för möte som schemalagts med Webex personlig konferens ljud.

Orsak:Det här problemet kan uppstå om inställningen "Visa telekonferensinformation på fliken för mötesinformation och i informationsfönstret" och "Visa åtkomstkod för prenumerant på fliken för mötesinformation och i informationsfönstret" är inaktiverad webbplatsadministration.


Lösning:

Alternativet att visa information om telekonferens och prenumerantåtkomstkod på fliken Mötesinformation kan aktiveras i webbplatsadministrationen.

Endast webbplatsadministratörer

 1. Logga in på webex-webbplatsens administrationssida. (Exempel:SITENAME.Webex.com/admin.php)
 2. Klicka på Konfiguration i vänster navigeringsrad och sedan på Allmänna webbplatsinställningar.
 3. Klicka på länken Alternativ.
 4. Rulla ned till det Säkerhetsalternativ avsnitt.
 5. Markera Fliken Visa telekonferensinformation på fliken för mötesinformation och i informationsfönstret och Visa prenumerantens åtkomstkod på fliken Info och i rutorna Information.
 6. Bläddra ner till slutet av sidan och spara sedan ändringarna genom att klicka på Uppdatera.

Endast control hub-administratörer
 1. Logga in på administrationssidan för Control Hub. (https://admin.webex.com)
 2. Välj Möte under Tjänster från navigeringsrad till vänster.
 3. Välj den webbplats som du vill ändra och välj sedan knappen Konfigurera webbplats i popup-menyn till höger.
 4. Under Allmänna inställningar väljer du Säkerhet.
 5. Markera Fliken Visa telekonferensinformation på fliken för mötesinformation och i informationsfönstret och Visa prenumerantens åtkomstkod på fliken Info och i rutorna Information.
 6. Bläddra ner till slutet av sidan och spara sedan ändringarna genom att klicka på Uppdatera.

Var den här artikeln användbar?