קוד הגישה של המארח או קוד הגישה למנויים אינם מופיעים בכרטיסיה פרטי פגישה

קוד הגישה של המארח או קוד הגישה למנויים אינם מופיעים בכרטיסיה פרטי פגישה.

קוד הגישה של המארח אינו מופיע בכרטיסיה פרטי פגישה.

קוד הגישה של המשתתף אינו מופיע בכרטיסיה פרטי פגישה של Webex עבור פגישה המתוזמנת באמצעות שמע הוועידה האישית של Webex.

סיבה:בעיה זו עלולה להתרחש אם ההגדרה 'הצג מידע על שיחות ועידה טלפוניות בכרטיסיה ובחלון המידע של הפגישה' ו'הצג את קוד הגישה למנוי בכרטיסיה 'פרטי פגישה' ובחלון המידע' מושבתת בניהול האתר.


תמיסה:

ניתן להפעיל את האפשרות להציג מידע על שיחות ועידה טלפוניות וקוד גישה למנויים בכרטיסיה פרטי הפגישה בפגישה בתוך הפגישה בניהול האתר.

מנהלי אתרים בלבד

 1. היכנס לדף הניהול של אתר Webex שלך. (דוגמה: SITENAME.Webex.com/admin.php)
 2. לחץ/י על ״קביעת תצורה ״ בסרגל הניווט הימני ולאחר מכן לחץ/י על ״הגדרות אתר נפוצות״.
 3. לחץ על הקישור אפשרויות .
 4. גלול מטה אל המקטע אפשרויות אבטחה.
 5. סמן את הכרטיסיה הצגת מידע על שיחות ועידה טלפוניות בכרטיסיה ובחלון מידע פגישה וקוד הגישה למנוי הצג בכרטיסיה פרטי פגישה וחלון מידע.
 6. גלול לתחתית הדף ולאחר מכן לחץ על עדכן כדי לשמור את השינויים.

מנהלי מרכז בקרה בלבד
 1. היכנס לדף ניהול מרכז הבקרה שלך. (https://admin.webex.com)
 2. בחר פגישה תחת שירותים מסרגל הניווט מימין.
 3. בחר/י את האתר שבו ברצונך לבצע שינויים ולאחר מכן בחר/ י בלחצן הגדר/י את תצורת האתר מהחלון המוקפץ שמימין.
 4. תחת הגדרות נפוצות בחר אבטחה.
 5. סמן את הכרטיסיה הצגת מידע על שיחות ועידה טלפוניות בכרטיסיה ובחלון מידע פגישה וקוד הגישה למנוי הצג בכרטיסיה פרטי פגישה וחלון מידע.
 6. גלול לתחתית הדף ולאחר מכן לחץ על עדכן כדי לשמור את השינויים.

האם המאמר הזה הועיל לך?