Ostatní lidé vás na náhlavní soupravě Cisco řady 520 nebo 530 neslyší

Problém

Při používání náhlavní soupravy Cisco 520 nebo 530 Series vás není slyšet.

Řešení

 • Zkontrolujte, zda mikrofon není ztlumený. Stisknutím tlačítka Ztlumit na ovladači můžete ztlumit mikrofon nebo zrušit jeho ztlumení. Když jste v rámci hovoru ztlumení, tlačítko Ztlumit na ovladači na kabelu nebo kontrolka stavu hovoru na základně svítí červeně.

  Cisco Headset 531 and 532 controller
 • Ujistěte se, že bylo sklopeno rameno mikrofonu. K dosažení optimálního zvuku mějte mikrofon náhlavní soupravy nejdále 2,5 cm od úst.

 • Ujistěte se, že je náhlavní souprava správně připojená k preferovanému volacímu zařízení.

 • Zkontrolujte, zda vybrané volací zařízení náhlavní soupravu detekuje.

Ostatní lidé vás na vaší náhlavní soupravě Cisco řady 560 neslyší

Problém

Když používáte náhlavní soupravu Cisco řady 560, nelze vás slyšet.

Řešení

 • Zkontrolujte, zda mikrofon není ztlumený. Stisknutím tlačítka Ztlumit na bezdrátové náhlavní soupravě ztlumíte mikrofon nebo zrušíte jeho ztlumení. Když jste během hovoru ztlumeni, LED kontrolka hovoru na základně svítí červeně.

  Cisco Headset 561 and 562 mute button
 • Ujistěte se, že bylo sklopeno rameno mikrofonu. K dosažení optimálního zvuku mějte mikrofon náhlavní soupravy nejdále 2,5 cm od úst.

 • Ujistěte se, že je základna správně připojená k preferovanému volacímu zařízení. Ověřte, že je připojení mezi základnou a zařízením zabezpečené.

 • Dejte pozor, abyste se neocitli s náhlavní soupravou příliš daleko od základny.

 • Ujistěte se, zda vybrané volací zařízení náhlavní soupravu detekuje.

 • Přesuňte svou základnu dále od potenciálních zdrojů rádiového rušení, jako jsou DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), Wi-Fi a Bluetooth® zařízení.