Ostatní uživatelé vás neslyší skrze vaši náhlavní soupravu Cisco řady 520 nebo 530

Problém

Pokud používáte náhlavní soupravu Cisco řady 520 nebo 530, nelze vás slyšet.

Řešení

 • Zkontrolujte, zda mikrofon není ztlumený. Stisknutím tlačítka Ztlumit na ovladači nebo bezdrátové náhlavní soupravě ztlumíte mikrofon a zrušíte jeho ztlumení. Když jste v rámci hovoru ztlumení, tlačítko Ztlumit na ovladači na kabelu nebo kontrolka stavu hovoru na základně svítí červeně.

  Ovladač náhlavní soupravy Cisco 531 a Cisco 532
 • Ujistěte se, že bylo sklopeno rameno mikrofonu. K dosažení optimálního zvuku mějte mikrofon náhlavní soupravy nejdále 2,5 cm od úst.

 • Ujistěte se, že je náhlavní souprava správně připojená k preferovanému volacímu zařízení.

 • Zkontrolujte, zda vybrané volací zařízení náhlavní soupravu detekuje. Pomoc s určitým zařízením Cisco získáte na webu Cisco.com.

Ostatní uživatelé vás neslyší skrze vaši náhlavní soupravu Cisco řady 560

Problém

Když používáte náhlavní soupravu Cisco řady 560, nelze vás slyšet.

Řešení

 • Zkontrolujte, zda mikrofon není ztlumený. Stisknutím tlačítka ZtlumitTlačítko Ztlumit na bezdrátové náhlavní soupravě ztlumíte mikrofon nebo zrušíte jeho ztlumení. Když jste během hovoru ztlumeni, LED kontrolka hovoru na základně svítí červeně.

  Tlačítko Ztlumit náhlavní soupravy Cisco 561 a 562
 • Ujistěte se, že bylo sklopeno rameno mikrofonu. K dosažení optimálního zvuku mějte mikrofon náhlavní soupravy nejdále 2,5 cm od úst.

 • Zkontrolujte, zda zařízení náhlavní soupravu detekuje. Další informace najdete v dokumentaci k zařízení Cisco.

 • Ujistěte se, že je základna správně připojená k preferovanému volacímu zařízení. Ověřte, že je připojení mezi základnou a zařízením zabezpečené.

 • Dejte pozor, abyste se neocitli s náhlavní soupravou příliš daleko od základny.

 • Ujistěte se, že na základně je zvolen vámi požadovaný zdroj hovoru.