אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך באוזניות Cisco מדגם 520 או 530

בעיה

לא ניתן לשמוע אותך בעת שימוש באוזניות Cisco מסדרה 520 או 530.

פתרון

 • בדוק כדי לוודא שהמיקרופון אינו מושתק. לחץ על השתק על הבקר כדי להשתיק ולבטל השתקה של המיקרופון. כאשר אתה מושתק בשיחה, לחצן השתק על הבקר המובנה או נורית מצב השיחה על הבסיס מוארים באדום קבוע.

  Cisco Headset 531 and 532 controller
 • הקפד להנמיך את הרעש במיקרופון. לצליל אופטימלי, מיקרופון האוזניות צריך להימצא במרחק שאינו עולה על 2.5 ס"מ מהפה שלך.

 • ודא כי האוזניות מחוברות כראוי להתקן השיחה המועדף.

 • ודא שהתקן השיחה הרצוי מזהה את האוזניות.

אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך באוזניות Cisco מדגם 560

בעיה

לא ניתן לשמוע אותך בעת שימוש באוזניות Cisco מדגם 560.

פתרון

 • בדוק כדי לוודא שהמיקרופון אינו מושתק. לחץ על השתק על האוזניות האלחוטיות כדי להשתיק ולבטל השתקה של המיקרופון. כאשר אתה מושתק בשיחה, נורית מצב השיחה על הבסיס מוארת באדום קבוע.

  Cisco Headset 561 and 562 mute button
 • הקפד להנמיך את הרעש במיקרופון. לצליל אופטימלי, מיקרופון האוזניות צריך להימצא במרחק שאינו עולה על 2.5 ס"מ מהפה שלך.

 • ודא כי הבסיס מחובר כראוי להתקן השיחה המועדף. ודא כי החיבור אל הבסיס וממנו מאובטח.

 • ודא שאינך מרחיק מדי את האוזניות מהבסיס.

 • ודא שהתקן השיחה הרצוי מזהה את האוזניות.

 • הרחק את הבסיס שלך ממקורות פוטנציאליים של הפרעות רדיו כגון Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT), Wi-Fi והתקנים Bluetooth ® .