Andra personer kan inte höra dig på Cisco-headset i 520- eller 530-serien

Problem

Du hörs inte när du använder Cisco-headset i 520- eller 530-serien.

Lösning

 • Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd. Tryck på Tyst på kontrollen eller för att stänga av och sätta på mikrofonen. När ditt ljud är avstängt i ett samtal indikeras det med Tyst på kontrollen eller att LED-lampan för samtal på basen lyser rött.

  Cisco Headset 531 and 532 controller
 • Se till att mikrofonen har sänkts. För optimalt ljud bör headsetmikrofonen vara högst 2,5 cm från munnen.

 • Kontrollera att headsetet är korrekt anslutet till vald samtalsenhet.

 • Kontrollera att din valda samtalsenhet identifierar ditt headset.

Andra personer kan inte höra dig på Cisco-headset i 560-serien

Problem

Du kan inte höras medan du använder ditt Cisco-headset i 560-serien.

Lösning

 • Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd. Tryck på Tyst på det trådlösa headsetet för att stänga av och sätta på mikrofonen. När ditt ljud är avstängt i ett samtal lyser LED-lampan på basen rött.

  Cisco Headset 561 and 562 mute button
 • Se till att mikrofonen har sänkts. För optimalt ljud bör headsetmikrofonen vara högst 2,5 cm från munnen.

 • Kontrollera att basen är korrekt ansluten till vald samtalsenhet. Se till att anslutningen till och från basen är säker.

 • Se till att headsetet inte hamnar för långt ifrån basenheten.

 • Se till att din valda samtalsenhet identifierar ditt headset.

 • Flytta basen bort från potentiella källor till radiostörningar som DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), Wi-Fi och Bluetooth® enheter.