Inne osoby nie słyszą użytkownika na Twoim zestawie słuchawkowym Cisco z serii 520 lub 530

Problem

Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego Cisco z serii 520 lub 530 nie słychać.

Rozwiązania

 • Upewnij się, że mikrofon nie jest wyciszony. Naciśnij przycisk Wycisz na kontrolerze lub bezprzewodowym zestawie słuchawkowym, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu. Gdy mikrofon jest wyciszony podczas połączenia, przycisk Wycisz na kontrolerze na kablu lub dioda LED połączenia na stacji bazowej świeci na czerwono ciągłym światłem.

  Cisco Headset 531 and 532 controller
 • Upewnij się, że wysięgnik mikrofonu został obniżony. Aby dźwięk miał optymalną jakość, mikrofon zestawu słuchawkowego powinien znajdować się w odległości maksymalnie 2,5 cm od ust.

 • Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony do wybranego urządzenia wywołującego.

 • Sprawdź, czy urządzenie nawiązujące połączenie wykrywa zestaw słuchawkowy.

Inne osoby nie słyszą użytkownika na Twoim zestawie słuchawkowym Cisco z serii 560

Problem

Inne osoby nie słyszą Cię w trakcie korzystania z zestawu słuchawkowego Cisco z serii 560.

Rozwiązania

 • Upewnij się, że mikrofon nie jest wyciszony. Naciśnij przycisk Wycisz na kontrolerze lub bezprzewodowym zestawie słuchawkowym, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu. Gdy mikrofon jest wyciszony podczas połączenia, dioda LED na stacji bazowej świeci na czerwono ciągłym światłem.

  Cisco Headset 561 and 562 mute button
 • Upewnij się, że wysięgnik mikrofonu został obniżony. Aby dźwięk miał optymalną jakość, mikrofon zestawu słuchawkowego powinien znajdować się w odległości maksymalnie 2,5 cm od ust.

 • Upewnij się, że stacja bazowa jest prawidłowo podłączona do wybranego urządzenia wywołującego. Upewnij się, że połączenie do i ze stacji bazowej jest prawidłowe.

 • Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy nie znajduje się zbyt daleko od swojej stacji bazowej.

 • Sprawdź, czy urządzenie nawiązujące połączenie wykrywa zestaw słuchawkowy.

 • Odsuń swoją bazę od potencjalnych źródeł zakłóceń radiowych, takich jak Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT), urządzenia Wi-Fi i Bluetooth® .