Správce partnera nebo zákazníka může nastavovat služby pro objednávky zkušební verze a předplatného. Doporučujeme, aby partneři provedli tyto kroky ještě před předáním účtu správcům zákazníka.

Pro přístup k centru Cisco Webex Control Hub můžete použít libovolný podporovaný prohlížeč.

Přístup správce partnera

 • Pro pokusy -při nastavování nové zkušební verze pomocí Průvodce spuštěním nové zkušební verze získáte po zadání informací o spuštění zkušební verze na závěrečnou obrazovku zprávu "vaše zkušební číslo je připraveno". Chcete nastavit služby pro zákazníka?“. Kliknutím na tlačítko Ano přejděte k nastavení služeb pro zákazníka.

 • pro objednávky předplatného -při vytváření Cisco Webex Contact Center objednávky pomocí průvodce nastavením objednávky pokračujte po zadání informací o objednávce na závěrečnou obrazovku "děkujeme. Objednávka byla správně namapována“. Kliknutím na tlačítko Další přejděte k nastavení služeb pro zákazníka.

Přístup správce zákazníka

V případě zkoušek a pořadí předplatného -po úspěšném navázání zprávy o předplatném obdrží správce zákazníka uvítací e-mail na e-mailové adrese zadané v průvodci zahájením pokusu nebo Průvodce mapováním objednávek.

Aby bylo možné získat přístup k účtu správce zákazníka v centru Control Hub, proveďte tyto kroky:

1

Otevřete uvítací e-mail.

2

V e-mailu klikněte na odkaz Začínáme.

3

Zadejte heslo a klikněte na možnost Save & Sign In (Uložit a přihlásit se).

4

K získání přístupu k účtu centra Control Hub přijměte podmínky služby.

Při prvním přístupu organizace zákazníka k portálu Control Hub po spuštění zkušební verze předplatného se zobrazí průvodce nastavením služeb.

1

V průvodci nastavením služeb zkontrolujte plán a klikněte na možnost Začínáme.

2

Na stránce Contact Center Settings (Nastavení řešení Webex Contact Center) vyberte v rozevíracím seznamu zemi provozu řešení.

Ve výchozím nastavení je země provozu řešení stejná jako země vybraná v průvodci mapováním objednávky.

Na základě vybrané země provozu řešení bude klient Webex Contact Center zákazníka vytvořen v příslušném datovém centru. Seznam zemí a příslušné mapování datových center naleznete v článku Umístění dat v rámci řešení Cisco Webex Contact Center.


 

Nastavenou zemi provozu řešení již nelze pro Webex Contact Center změnit.

Pokud obdržíte další doplněk Cisco PSTN pro centrum kontaktů (pouze pro USA), pak volba telefon se použije automaticky. Tato možnost neplatí pro klienta zkušební verze.

Následující tabulka shrnuje možnosti platformy a telefonie platné pro každou zemi provozu řešení:

#

Oblast

Země provozu řešení

Možnosti platformy

Možnost Telefonie pro Webex Contact Center

1

Severní Amerika

Spojené státy americké

Výchozí platforma-tuto možnost zvolte pro objednávky předplatného.

Další informace o použitelných možnostech hlasové služby pro tuto platformu naleznete v článku Nastavení hlasového kanálu pro řešení Cisco Webex Contact Center.

 • Webex Contact Center PSTN (pokud bylo objednáno)

 • Voice POP Bridge

 • Webex Calling

Řízený GA-tuto volbu vyberte, chcete-li vytvořit tenanta s novými digitálními kanály v Cisco Webex Contact Center. Tuto možnost zvolte, pouze pokud jste vyzváni vaším kontaktem Cisco Solution Assurance.
 • Webex Contact Center PSTN (pokud bylo objednáno)

 • Voice POP Bridge

 • Webex Calling

Exception Platform (Platforma při výjimce) – tuto možnost vyberte pouze v případě, že k tomu budete vyzváni kontaktní osobou pro tým Cisco Solution Assurance.

 • POP pro hlasové služby

 • Webex Contact Center PSTN (pokud bylo objednáno)

Kanada

Výchozí platforma

POP pro hlasové služby

2 LATAM

Výchozí platforma-tuto možnost zvolte pro objednávky předplatného.

Další informace o použitelných možnostech hlasové služby pro tuto platformu naleznete v článku Nastavení hlasového kanálu pro řešení Cisco Webex Contact Center.

 • Voice POP Bridge

 • Webex Calling

3 EMEAR Velká Británie Výchozí platforma-tuto možnost zvolte pro objednávky předplatného.

Další informace o použitelných možnostech hlasové služby pro tuto platformu naleznete v článku Nastavení hlasového kanálu pro řešení Cisco Webex Contact Center.

 • Voice POP Bridge

 • Webex Calling

Výjimka-platforma-tuto možnost vyberte pouze v případě, že jste vyzváni vaším kontaktem Cisco Solution Assurance.

POP pro hlasové služby

4

APJC

 • Austrálie

 • Nový Zéland

 • Singapur

 • Indonésie

 • Japonsko

 • Malajsie

 • Filipíny

 • Jižní Korea

 • Thajsko

 • Vietnam

Výchozí platforma-tuto možnost zvolte pro objednávky předplatného.

Další informace o použitelných možnostech hlasové služby pro tuto platformu naleznete v článku Nastavení hlasového kanálu pro řešení Cisco Webex Contact Center.

 • Voice POP Bridge

 • Webex Calling

Exception Platform (Platforma při výjimce) – tuto možnost vyberte pouze v případě, že k tomu budete vyzváni kontaktní osobou pro tým Cisco Solution Assurance.

POP pro hlasové služby

3

Na stránce Firemní nastavení zadejte poddoménu organizace. Chcete-li ověřit, zda je subdoména dostupná, klikněte na možnost Check Availability (Zkontrolovat dostupnost).

4

Vyberte možnost Další a pak klikněte na tlačítko Dokončit.

1

Na úvodní stránce centra Control Hub přejděte do části Contact Center > Nastavení.

2

Na kartě Nastavení klikněte na možnost Set Up Cisco Webex Contact Center (Nastavit Cisco Webex Contact Center).


 

Pokud je u zákazníka požadováno Webex služby konverzace centra kontaktů, zajistěte, aby se správce zákazníka přihlásil do této stránky a klepnul na tlačítko nastavit Cisco Webex Contact Center a nastavoval služby Chat.

Další postup

Konfigurace klienta byla dokončena. Nyní můžete nakonfigurovat pro tohoto klienta funkce: