En partner- eller kundadministratör kan konfigurera tjänster för provperioder och prenumerationer. Vi rekommenderar att partner går igenom dessa steg före överlämning av kontot till kundens administratörer.

Du kan använda alla webbläsare som stöds för åtkomst till Cisco Webex Control Hub.

Partneradministratörsåtkomst

 • För provperioder – När en ny provperiod ställs in med guiden för att starta ny provperiod, efter att du lämnat informationen för att starta provperioden, fortsätter du till den sista skärmen "Din provperiod är klar. Vill du konfigurera tjänster åt kunden?". Klicka på Ja för att fortsätta konfigurera tjänster för kunden.

 • För prenumerationer – När du skapar en Cisco Webex Contact Center-order med hjälp av guiden orderkonfiguration, kan du, efter att du har angett orderinformation, fortsätta till den sista skärmen med texten "Tack. Din order har mappats på rätt sätt". Klicka på Nästa för att fortsätta konfigurera tjänster för kunden.

Kundadministratörsåtkomst

För provperiod- och prenumerationsorder – När en provperiod startar eller en prenumerationsorder har mappats, får kundadministratören ett välkomstmejl till den e-postadress som har angetts i guiden för starta provperiod eller guiden för ordermappning.

Gör följande för att få åtkomst till kundadministratörskontot i Control Hub:

1

Öppna välkomstmeddelandet.

2

Klicka på länken Kom igång i e-postmeddelandet.

3

Ange lösenordet och tryck på Spara och logga in.

4

Godkänn tjänstevillkoren för att få åtkomst till ditt konto i Control Hub.

När du öppnar kundorganisationen i Control Hub första gången efter en provperiod eller när en prenumeration har inletts visas guiden Tjänstekonfiguration.

1

Granska planen i guiden Tjänstekonfiguration och klicka på Kom igång.

2

På sidan Contact Center-inställningar väljer du land i listrutan.

Som standard är samma verksamhetsland angett som i guiden för ordermappning.

Baserat på valt land skapas kundens klientorganisation för Webex Contact Center i lämpligt datacenter. En lista över länder och motsvarande mappning till datacenter finns i artikeln Datalokalitet i Cisco Webex Contact Center.


 

Du kan inte ändra land i Webex Contact Center när du har ställt in det.

Om du beställer tillägget Cisco PSTN för Contact Center (endast för USA) används telefonialternativet automatiskt. Det här alternativet gäller inte för en provperiodsinnehavare.

Följande tabell sammanfattar alternativen för plattform och telefoni som gäller för respektive land:

#

Region

Land

Plattformsalternativ

Alternativet Webex Contact Center telefoni

1

Nordamerika

USA

Standardplattform – Välj det här alternativet för prenumerationsorder.

Mer information om tillämpliga röstalternativ för denna plattform finns i artikeln Konfigurera röstkanal för Cisco Webex Contact Center.

 • Webex Contact Center PSTN (om begärt)

 • Röst-POP-brygga

 • Webex Calling

Kontrollerad GA – Välj det här alternativet om du vill etablera en klientorganisation med de nya digitala kanalerna i Cisco Webex Contact Center. Välj bara det här alternativet om du har ombetts att göra det av din Cisco Solution Assurance-kontakt.
 • Webex Contact Center PSTN (om begärt)

 • Röst-POP-brygga

 • Webex Calling

Undantagsplattform – Välj endast det här alternativet om du har ombetts att göra det av din Cisco Solution Assurance-kontakt.

 • Röst-POP

 • Webex Contact Center PSTN (om begärt)

Kanada

Standardplattform

Röst-POP

2 LATAM

Standardplattform – Välj det här alternativet för prenumerationsorder.

Mer information om tillämpliga röstalternativ för denna plattform finns i artikeln Konfigurera röstkanal för Cisco Webex Contact Center.

 • Röst-POP-brygga

 • Webex Calling

3 EMEAR Storbritannien Standardplattform – Välj det här alternativet för prenumerationsorder.

Mer information om tillämpliga röstalternativ för denna plattform finns i artikeln Konfigurera röstkanal för Cisco Webex Contact Center.

 • Röst-POP-brygga

 • Webex Calling

Undantagsplattform – Välj bara det här alternativet om du har ombetts att göra det av din Cisco Solution Assurance-kontakt.

Röst-POP

4

APJC

 • Australien

 • Nya Zeeland

 • Singapore

 • Indonesien

 • Japan

 • Malaysia

 • Filippinerna

 • Sydkorea

 • Thailand

 • Vietnam

Standardplattform – Välj det här alternativet för prenumerationsorder.

Mer information om tillämpliga röstalternativ för denna plattform finns i artikeln Konfigurera röstkanal för Cisco Webex Contact Center.

 • Röst-POP-brygga

 • Webex Calling

Undantagsplattform – Välj endast det här alternativet om du har ombetts att göra det av din Cisco Solution Assurance-kontakt.

Röst-POP

3

Ange en deldomän för organisationen på sidan med enterprise-inställningar. Klicka på kontrollera tillgänglighet för att bekräfta att deldomänen är tillgänglig.

4

Välj Nästa och klicka sedan på Slutför.

1

På startskärmen för Control Hub navigerar du till Contact Center > Inställningar.

2

Klicka på Konfigurera Cisco Webex Contact Center på fliken Inställningar.


 

Om kunden behöver tjänsten Webex Contact Center-chatt ska du se till att kundadministratören loggar in på den här sidan och klickar på Konfigurera Cisco Webex Contact Center för att ställa in chattjänster.

Nästa steg

Konfigurationen av innehavaren är nu klar. Nu kan du konfigurera funktioner för innehavaren: