Konfigurace virtuálního agenta

Než začnete

Vytvořte agenta Dialogflow , který poskytuje automatizované odpovědi.

1

V zobrazení zákazníka na stránce https://admin.webex.com vyberte možnost Služby.

2

Na kartě Kontaktní centrum vyberte Funkce.

3

Klikněte na možnosti Nový > Virtuální agent > Virtuální agent.

4

Na stránce Create a Dialogflow agent before proceeding (Před pokračováním vytvořit agenta Dialogflow) zvolte jednu možnost:

 • No, I don't have a preconfigured Dialogflow agent (Ne, nemám předem nakonfigurovaného agenta Dialogflow) – pokud zvolíte tuto možnost, stáhněte si ukázkového agenta a pak importujte a upravte svého agenta.

 • Yes, I have a preconfigured Dialogflow agent (Ano, mám předem nakonfigurovaného agenta Dialogflow) – stáhněte si soubor Intents.zip se záměrem pro eskalaci (pro eskalaci interakcí zákazníků na agenty) a zpracovaným záměrem (když chcete ukončit interakci virtuálního agenta se zákazníkem a označit ji jako dokončenou).

5

Na stránce Provide a unique name (Zadejte jedinečný název) zadejte následující informace:

 • Provide a unique name for your Virtual Agent (Zadejte jedinečný název virtuálního agenta) – zadejte jedinečný název virtuálního agenta. Jedná se o povinné pole. Název musí být stejný jako v aktivitě virtuálního agenta v nástroji Flow Designer, aby odkazoval na tento konektor.

 • Provide Dialogflow Project ID (Zadejte ID projektu Dialogflow) – (volitelně) zadejte volitelné ID projektu Dialogflow, které je součástí předplatného Contact Center AI na Google Cloud. Pokud nezadáte ID projektu, použije se ID projektu z účtu služby v klíči json .

  Toto pole lze použít, pokud jste zákazníkem OEM, který má předplacen účet Contact Center AI (CCAI) na Google Cloud pro používání hlasových a konverzačních botů z projektů GCP vytvořených společností Cisco.


   

  Toto pole nelze použít, pokud nejste zákazník OEM.

 • Provide Dialogflow Region ID (Zadejte ID oblasti Dialogflow) – (volitelně) zadejte ID oblasti pro racionalizaci a umístění dat v totožné oblasti. Pokud nezadáte ID oblasti, výchozí oblast je globální. Pokud nezadáte platné ID oblasti, může dojít k chybě rozhraní API. Další informace o podporovaném ID oblasti naleznete na adrese https://cloud.google.com/dialogflow/es/docs/how/region.

6

Na stránce Complete Dialogue Integration (Kompletní integrace dialogu) si ze svého účtu služby Google Cloud Platform stáhněte ověřovací klíč jako soubor JSON. Další informace naleznete na stránce https://cloud.google.com/dialogflow/docs/.

Ověřovací klíč odešlete výběrem souboru JSON a kliknutím na tlačítko Ověřit.

7

(Volitelně) Můžete také odeslat obrázek avataru.

8

Virtuálního agenta vytvoříte kliknutím na tlačítko Dokončit. Zobrazí se stránka Funkce s kartou nově vytvořeného agenta.

Na kartě je štítek Používá se zobrazující počet šablon, ve kterých používáte tohoto virtuálního asistenta. V případě nového virtuálního asistenta se na štítku zobrazuje nula.