Konfigurowanie agentów wirtualnych

Zanim rozpoczniesz

Zbuduj agenta Dialogflow , który dostarcza zautomatyzowane odpowiedzi.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com wybierz Usługi.

2

Na karcie Contact Center wybierz opcję Funckcje.

3

Kliknij kolejno: Nowy > Agent wirtualny > Agent wirtualny.

4

Na stronie Tworzenie agenta Dialogflow przed kontynuacją, wybierz jedną z opcji:

 • Nie, nie mam wstępnie skonfigurowanego agenta Dialogflow – jeśli wybierzesz tę opcję , pobierz przykładowego agenta, a następnie zaimportuj i dostosuj swojego agenta.

 • Tak, mam wstępnie skonfigurowanego agenta Dialogflow – pobierz Intents.zip plik z intencją eskalacji (dla eskalacji interakcji klienta do agentów) i intencją obsługi (aby zakończyć interakcję wirtualnego agenta z klientem i oznaczyć ją jako zakończoną).

5

Na stronie Podaj unikalną nazwę należy podać następujące informacje:

 • Podaj unikalną nazwę agenta wirtualnego – wprowadź unikalną nazwę agenta wirtualnego. To pole jest obowiązkowe. Upewnij się, że ta sama nazwa jest używana w aktywności agenta wirtualnego w Flow Designer, aby odnieść się do tego konektora.

 • Podaj identyfikator projektu Dialogflow – (opcjonalnie) Podaj opcjonalny identyfikator projektu klienta Dialogflow z subskrypcją Contact Center AI powered by Google Cloud. Jeśli nie określono identyfikatora projektu, wówczas zostanie użyty identyfikator projektu z konta usługi w kluczu json .

  To pole ma zastosowanie, jeśli jesteś klientem OEM, subskrybujesz konto Contact Center AI powered by Google Cloud (CCAI), aby korzystać z botów głosowych i chat botów z projektów GCP utworzonych przez Cisco.


   

  To pole nie ma zastosowania, jeśli jesteś klientem nie-OEM.

 • Podaj identyfikator regionu Dialogflow - (opcjonalnie) Podaj identyfikator regionu dla racjonalizacji i rezydentury danych w ramach tego samego regionu. Jeśli nie określono identyfikatora regionu, domyślnym regionem jest region globalny. Jeśli nie wprowadzisz prawidłowego identyfikatora regionu, może wystąpić błąd API. Więcej informacji na temat obsługiwanych identyfikatorów regionów można znaleźć na stronie https://cloud.google.com/dialogflow/es/docs/how/region.

6

Na stronie Kompletna integracja dialogu pobierz klucz uwierzytelniania jako plik JSON z konta usługi Google Cloud Platform. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w https://cloud.google.com/dialogflow/docs/.

Prześlij klucz uwierzytelniający wybierając plik JSON i kliknij Weryfikacja.

7

(Opcjonalnie) Możesz przesłać obrazek awatara.

8

Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć agenta wirtualnego. Zostanie wyświetlona strona Funkcje i zostanie wyświetlona nowo utworzona karta agenta wirtualnego.

Etykieta W użyciu na karcie pokazuje liczbę szablonów, w których użyto tego wirtualnego asystenta. Na karcie etykiety widnieje zero dla nowych agentów wirtualnych.