Konfigurera virtuell agent

Innan du börjar

Skapa en dialogflödesagent som ger automatiska svar.

1

Gå till kundvyn i https://admin.webex.com och välj Tjänster.

2

På kortet Kontaktcenter väljer du Funktioner.

3

Klicka på Ny > Virtuell agent > Virtuell agent.

4

Välj ett alternativ på sidan Skapa en dialogflödesagent innan du fortsätter:

 • Nej, jag har inte någon förkonfigurerad Dialogflow-agent – om du väljer det här alternativet ska du ladda ner exempelagenten och sedan importera och anpassa din agent.

 • Ja, jag har en förkonfigurerad Dialogflow-agent — ladda ner Intents.zip filen med en eskaleringsavsikt (för att eskalera kundinteraktioner till agenter) och en hanterad avsikt (för att avsluta den virtuella agentens interaktion med kunden och märka den som slutförd).

5

På sidan Ange ett unikt namn anger du följande information:

 • Ange ett unikt namn för din virtuella agent – ange ett unikt namn för den virtuella agenten. Det här är ett obligatoriskt fält. Kontrollera att samma namn används i aktiviteten för den virtuella agenten i flödesdesignern när du ska referera till den här anslutningen.

 • Ange ID för Dialogflow-projektet – (valfritt) ange ett valfritt Dialogflow-projekt-ID för kunden med Contact Center AI som körs med Google Cloud-prenumerationen. Om du inte anger något projekt-ID används projekt-ID:t från tjänstekontot i json -nyckeln.

  Det här fältet gäller om du är en OEM-kund som prenumererar på ett konto av typen Contact Center AI powered by Google Cloud (CCAI) för att använda röstbotar och chattbotar från GCP-projekt som skapats via Cisco.


   

  Det här fältet används inte om du inte är en OEM-kund.

 • Ange region-ID för Dialogflow – (valfritt) ange ett region-ID för rationalisering och datalagring inom samma region. Om du inte anger något region-ID används standardregionen som är global. Om du inte anger ett giltigt region-ID kan det uppstå ett API-fel. Mer information om vilka region-ID:n som stöds finns i https://cloud.google.com/dialogflow/es/docs/how/region.

6

På sidan Fullständig dialogintegrering laddar du ner en autentiseringsnyckel som en JSON-fil från ditt Google Cloud Platform Service-konto. Mer information finns i https://cloud.google.com/dialogflow/docs/.

Ladda upp autentiseringsnyckeln genom att välja JSON-filen och klicka på Validera.

7

(Valfritt) Du kan ladda upp en avatar.

8

Klicka på Slutför för att skapa den virtuella agenten. Sidan Funktioner visas med kortet för den precis skapade virtuella agenten.

Etiketten Används på kortet visar i hur många mallar du använder den virtuella assistenten. På etikettkortet visas noll för nya virtuella agenter.