Použití anket

Pomocí ankety můžete získat zpětnou vazbu od účastníků během schůzky.

Pokud jste hostitelem schůzky, jste ve výchozím nastavení také správcem ankety. Jako hostitel můžete kteréhokoli účastníka nastavit jako správce ankety tak, že z něj během schůzky uděláte přednášejícího. To může být užitečné, když chcete přenést odpovědnost za pořádání ankety na někoho jiného nebo když opustíte schůzku.

Sdílení obsahu

Obsah můžete během schůzky sdílet výběrem možnosti Sdílet obsah. Dialogové okno Sdílet obsah zobrazuje náhledy miniatur otevřených obrazovek a aplikací.

Moje obrazovka

Vše na obrazovce počítače můžete sdílet s účastníky. Pokud máte k počítači připojeno více monitorů, umístěte kurzor na miniaturu obrazovky, kterou chcete sdílet, a vyberte možnost Sdílet.

Soubor (včetně videa)

S účastníky můžete sdílet jeden nebo více souborů. Chcete-li sdílet soubor, který máte otevřený, umístěte kurzor na jeho miniaturu a vyberte možnost Sdílet.

Když se soubor, který chcete sdílet, neotevře, umístěte kurzor na miniaturu Sdílet soubor, vyberte možnost Sdílet a vyberte soubor, který chcete sdílet.

Aplikace

Aplikace v počítači můžete sdílet s účastníky.

Chcete-li sdílet otevřenou aplikaci, umístěte kurzor na její miniaturu a vyberte možnost Sdílet. Když aplikace, kterou chcete sdílet, není otevřená, umístěte kurzor na miniaturu Jiné aplikace a vyberte možnost Sdílet.

Pokud máte k systému připojeno více monitorů, nesdílejte aplikace, které se zobrazují na různých monitorech.

Tabule

Pomocí nástrojů pro přidávání poznámek můžete otevřít novou tabuli a vytvářet poznámky nebo kreslit obrázky.

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč můžete sdílet s účastníky. Ve výchozím prohlížeči se otevře nová karta a vy řídíte, co se zobrazí, když účastníci budou během procházení webu sledovat.

Multimédia

Můžete sdílet webové stránky a multimediální obsah, v nichž mohou vaši účastníci nezávisle procházet.

Vzdálený počítač

Pokud je toto nastavení povoleno, můžete během schůzky ovládat vzdálený počítač. Vyberte počítač a klikněte na možnost Připojit. Nemáte přístup ke vzdálenému počítači, pokud nemáte v počítači agenta Access Anywhere.

Mé okno schůzky

Okno schůzky můžete sdílet s účastníky. Účastníci vidí v počítači pouze okno aplikace Webex Meetings.

Přiřadit oprávnění

K souborům a tabulím, které sdílíte během schůzky, můžete přidávat poznámky. Pokud účastníkům přiřadíte oprávnění, mohou pomocí textových a grafických nástrojů zvýraznit, přidávat poznámky a vytvářet základní obrázky.

Podpora komunikace účastníků

Vaši účastníci s vámi mohou komunikovat mnoha způsoby. Je to dobrý nápad povzbudit účastníky ke komunikaci s vámi. Dobrá zpětná vazba je důležitá.

Používání konverzace

Během schůzky mohou vaši účastníci použít okno konverzace ke konverzaci s vámi, přednášejícím nebo jinými účastníky (pokud toto oprávnění udělíte).

Zvednout ruku

Účastníci mohou také pomocí funkce Zvednout ruku na panelu Účastníci signalizovat otázku nebo vám odpovědět. Například: „Zvedněte ruku, pokud jste minulý týden navštívili firemní schůzku.“