Korišćenje anketa

Anketu možete da koristite da biste dobili povratne informacije od učesnika tokom sastanka.

Ako ste domaćin sastanka, onda ste i administrator ankete po podrazumevanoj vrednosti. Kao domaćin, možete da učinite bilo kog učesnika administratorom ankete tako što ćete ih učiniti prezenterom tokom sastanka. Ovo može biti korisno kada želite da delegirate odgovornost anketiranja nekom drugom ili kada napustite sastanak.

Deljenje sadržaja

Sadržaj možete da delite tokom sastanka tako što ćete izabrati stavku Deli sadržaj. Dijalog "Deljenje sadržaja" prikazuje preglede sličica ekrana i aplikacija koje ste otvorili.

Moj ekran

Sve na ekranu računara možete da delite sa učesnicima. Ako imate više monitora koji su povezani sa računarom, postavite kursor preko sličice ekrana koji želite da delite i izaberite stavku Deli.

Datoteka (uključujući video zapis)

Jednu ili više datoteka možete da delite sa učesnicima. Da biste delili otvorenu datoteku, postavite kursor preko sličice i izaberite stavku Deli.

Kada datoteka koju želite da delite nije otvorena, postavite kursor preko sličice deljene datoteke, izaberite stavku Deli iizaberite datoteku koju želite da delite.

Aplikacija

Aplikacije na računaru možete deliti sa učesnicima.

Da biste delili otvorenu aplikaciju, postavite kursor preko sličice i izaberite stavku Deli. Kada aplikacija koju želite da delite nije otvorena, postavite kursor preko sličice druge aplikacije i izaberite stavku Deli .

Ako imate više monitora koji su povezani sa sistemom, nemojte deliti aplikacije koje su prikazane na različitim monitorima.

Bela tabla

Pomoću alatki za beleške možete da otvorite novu belu tablu da biste napravili beleške ili nacrtali slike.

Web pregledač

Web pregledač možete da delite sa učesnicima. Nova kartica se otvara u podrazumevanom pregledaču i vi kontrolišete ono što se prikazuje dok vaši učesnici prate dok se krećete vebom.

Multimedijalni sadržaji

Možete da delite Web stranice i multimedijalni sadržaj kroz koji učesnici mogu samostalno da se kreću.

Udaljeni računar

Ako je ova postavka omogućena, možete kontrolisati udaljeni računar tokom sastanka. Izaberite računar i kliknite na dugme Poveži se. Ne možete da pristupite udaljenom računaru osim ako na računaru nemate agenta access anywhere.

Moj prozor sastanka

Prozor sastanka možete deliti sa učesnicima. Učesnici vide samo prozor Webex sastanaka na računaru.

Dodeli privilegije

Možete da komentarišete datoteke i bele table koje delite tokom sastanka. Ako učesnicima dodelite privilegije, oni mogu da koriste tekstualne i grafičke alatke da bi istakli, dodali beleške i kreirali osnovne slike.

Podsticanje komunikacije učesnika

Vaši učesnici mogu da komuniciraju sa vama na više načina. Bilo bi dobro da podstaknete svoje učesnike da komuniciraju sa vama. Dobre povratne informacije su važne.

Korišćenje ćaskanja

Tokom sastanka, učesnici mogu da koriste prozor za ćaskanje da bi ćaskali sa vama, prezenterom ili drugim učesnicima (ako im odobrite tu dozvolu).

Podignite ruku

Vaši učesnici takođe mogu da koriste "Podigni ruku" na panelu učesnika da bi signalizirali pitanje ili odgovorili na vas. Na primer, "Podignite ruku ako ste prisustvovali sastanku kompanije prošle nedelje."