Korzystanie z ankiet

Za pomocą ankiety można uzyskać opinie od uczestników podczas spotkania.

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania, domyślnie jesteś także administratorem ankiety. Jako gospodarz możesz uczynić dowolnego uczestnika administratorem ankiety, czyniąc go prezenterem podczas spotkania. Może to być przydatne, gdy chcesz przekazać odpowiedzialność za głosowanie komuś innemu lub gdy opuszczasz spotkanie.

Udostępnianie treści

Zawartość można udostępniać podczas spotkania, wybierając pozycję Udostępnij zawartość. W oknie dialogowym Udostępnianie zawartości są wyświetlane miniaturowe podglądy otwartych ekranów i aplikacji.

Mój ekran

Możesz udostępnić uczestnikom wszystko na ekranie komputera. Jeśli masz wiele monitorów podłączonych do komputera, umieść kursor nad miniaturą ekranu, który chcesz udostępnić, i wybierz pozycję Udostępnij.

Plik (w tym film)

Uczestnikom można udostępnić jeden lub wiele plików. Aby udostępnić otwarty plik, umieść kursor nad jego miniaturą i wybierz udostępnij.

Jeśli plik, który chcesz udostępnić, nie jest otwarty, umieść kursor nad miniaturą Udostępnij plik, wybierz pozycję Udostępniji wybierz plik, który chcesz udostępnić.

Aplikacja

Możesz udostępniać aplikacje na swoim komputerze uczestnikom.

Aby udostępnić otwartą aplikację, umieść kursor nad jej miniaturą i wybierz udostępnij. Gdy aplikacja, którą chcesz udostępnić, nie jest otwarta, umieść kursor nad miniaturą Inna aplikacja i wybierz pozycję Udostępnij.

Jeśli masz wiele monitorów podłączonych do systemu, nie udostępniaj aplikacji wyświetlanych na różnych monitorach.

Tablica

Możesz otworzyć nową tablicę, aby robić notatki lub rysować obrazy za pomocą narzędzi adnotacji.

Przeglądarka internetowa

Możesz udostępnić swoją przeglądarkę internetową uczestnikom. Nowa karta jest otwierana w domyślnej przeglądarce i to Ty kontrolujesz, co jest wyświetlane, podczas gdy uczestnicy podążają za Tobą podczas nawigacji po Internecie.

Multimedia

Możesz udostępniać strony internetowe i zawartość multimedialną, po których uczestnicy mogą poruszać się niezależnie.

Komputer zdalny

Jeśli to ustawienie jest włączone, możesz sterować komputerem zdalnym podczas spotkania. Wybierz komputer i kliknij przycisk Połącz. Nie można uzyskać dostępu do komputera zdalnego, jeśli na komputerze nie jest agent usługi Access Anywhere.

Okno Moje spotkanie

Okno spotkania można udostępnić uczestnikom. Uczestnicy widzą tylko okno Spotkania Webex na Twoim komputerze.

Przypisywanie uprawnień

Możesz dodawać adnotacje do plików i tablic udostępnianych podczas spotkania. Jeśli przyznasz uczestnikom uprawnienia, będą oni mogli używać narzędzi tekstowych i graficznych do wyróżniania, dodawania notatek i tworzenia podstawowych obrazów.

Zachęcanie do komunikacji z uczestnikami

Twoi uczestnicy mogą komunikować się z Tobą na wiele sposobów. Dobrym pomysłem jest zachęcanie uczestników do komunikowania się z Tobą. Dobra informacja zwrotna jest ważna.

Korzystanie z czatu

Podczas spotkania uczestnicy mogą używać okna czatu do czatowania z Tobą, prezenterem lub innymi uczestnikami (jeśli udzielisz tego uprawnienia).

Unieś rękę

Twoi uczestnicy mogą również użyć przycisku Podnieś rękę w panelu Uczestnicy, aby zasygnalizować pytanie lub odpowiedzieć na nie. Na przykład: "Podnieś rękę, jeśli w zeszłym tygodniu uczestniczyłeś w spotkaniu firmowym".