Enquêtes houden

U kunt een enquête gebruiken om tijdens een vergadering feedback te krijgen van uw deelnemers.

Als u de vergaderinghost bent, bent u ook standaard de enquêtebeheerder. Als host kunt u elke deelnemer aanwijzen als de enquêtebeheerder door ze tijdens de vergadering presentator te maken. Dit kan nuttig zijn als u de verantwoordelijkheid van het enquêteren aan iemand anders wilt delegeren of als u een vergadering moet verlaten.

Inhoud delen

U kunt inhoud delen tijdens uw vergadering door Inhoud delen te selecteren. In het dialoogvenster Inhoud delen worden miniatuurvoorbeelden weergegeven van uw geopende schermen en toepassingen.

Mijn scherm

U kunt alles op uw computerscherm delen met uw deelnemers. Als u meerdere beeldschermen op uw computer hebt aangesloten, plaatst u uw cursor op de miniatuur van het scherm dat u wilt delen en selecteert u Delen.

Bestand (inclusief video)

U kunt een of meerdere bestanden delen met deelnemers. Als u een bestand dat u hebt geopend wilt delen, plaatst u de cursor boven de miniatuur en selecteert u Delen.

Als het bestand dat u wilt delen niet is geopend, plaatst u de cursor op de miniatuur Bestand delen, selecteert u Delen en vervolgens het bestand dat u wilt delen.

App

U kunt toepassingen op uw computer delen met deelnemers.

Als u een toepassing die u hebt geopend wilt delen, plaatst u de cursor boven de miniatuur en selecteert u Delen. Als de toepassing die u wilt delen niet is geopend, plaatst u de cursor op de miniatuur Andere toepassing en selecteert u Delen.

Deel geen toepassingen die op verschillende beeldschermen worden weergegeven als u meerdere beeldschermen hebt aangesloten op uw systeem.

Whiteboard

U kunt een nieuw whiteboard openen om aantekeningen te maken of afbeeldingen te tekenen via de notitietools.

Webbrowser

U kunt uw webbrowser delen met uw deelnemers. Er wordt een nieuw tabblad geopend in uw standaardbrowser en u beheert wat er wordt weergegeven als u op internet navigeert en uw deelnemers u volgen.

Multimedia

U kunt webpagina's en multimedia-inhoud delen en uw deelnemers kunnen hier individueel door navigeren.

Externe computer

Als deze instelling is ingeschakeld, kunt u een externe computer beheren tijdens uw vergadering. Selecteer een computer en klik op Verbinding maken. U hebt alleen toegang tot een externe computer als de Access Anywhere-agent op uw computer is geïnstalleerd.

Mijn vergaderingsvenster

U kunt het vergaderingvenster delen met uw deelnemers. Deelnemers zien alleen het Webex Meetings-venster op uw computer.

Rechten toewijzen

U kunt aantekeningen toevoegen aan bestanden en whiteboards die u tijdens een vergadering deelt. Als u uw deelnemers de rechten ervoor toewijst, kunnen zij de teksttools en grafische tools gebruiken om items te markeren, aantekeningen toe te voegen en basisafbeeldingen te maken.

Communicatie van deelnemers aanmoedigen

Uw deelnemers kunnen op allerlei manieren met u communiceren. Het is verstandig uw deelnemers aan te moedigen met u te communiceren. Goede feedback is belangrijk.

Chat gebruiken

Tijdens een vergadering kunnen uw deelnemers het chatvenster gebruiken om te chatten met u, de presentator of andere deelnemers (als u ze daarvoor toestemming geeft).

Hand opsteken

Uw deelnemers kunnen ook gebruikmaken van Hand opsteken in het deelvenster Deelnemers om aan te geven dat ze een vraag of antwoord voor u hebben. Voorbeeld: 'Steek uw hand op als u vorige week aan de bedrijfsbrede vergadering hebt deelgenomen'.