Bruke avstemninger

Du kan bruke en avstemning til å få tilbakemelding fra deltakerne under et møte.

Hvis du er møtevert, er du også avstemningsadministrator som standard. Som vert kan du gjøre en hvilken som helst deltaker til avstemningsadministrator ved å gjøre dem til presentatør under møtet. Dette kan være nyttig når du vil delegere ansvaret for avstemming til noen andre, eller når du forlater et møte.

Deler innhold

Du kan dele innhold under møtet ved å velge Del innhold. Dialogboksen Del innhold viser miniatyrforhåndsvisninger av skjermene og applikasjonene du har åpne.

Min skjerm

Du kan dele alt på dataskjermen med deltakerne. Hvis du har flere skjermer som er koblet til datamaskinen, plasserer du markøren over miniatyrbildet av skjermen du vil dele og velger Del.

Fil (inkludert video)

Du kan dele én eller flere filer med deltakere. Hvis du vil dele en fil du har åpen, plasserer du markøren over miniatyrbildet og velger Del.

Når filen du vil dele, ikke er åpen, plasserer du markøren over Del fil-miniatyrbildet, velger Del og velger filen du vil dele.

Applikasjon

Du kan dele programmer på datamaskinen med deltakere.

Hvis du vil dele et program du har åpnet, plasserer du markøren over miniatyrbildet og velger Del. Når programmet du vil dele, ikke er åpent, plasserer du markøren over miniatyrbildet Annet program og velger Del.

Hvis du har flere skjermer som er koblet til systemet, kan du ikke dele programmer som vises på forskjellige skjermer.

Tavle

Du kan åpne en ny tavle for å skrive notater eller tegne bilder ved hjelp av merknadsverktøy.

Nettleser

Du kan dele nettleseren med deltakerne. En ny fane åpnes i standardnettleseren, og du kontrollerer hva som vises når deltakerne følger med på hva du gjør på skjermen.

Multimedia

Du kan dele nettsider og multimedieinnhold som deltakerne kan bruke uavhengig av hverandre.

Ekstern datamaskin

Hvis denne innstillingen er aktivert, kan du kontrollere en ekstern datamaskin under møtet. Velg en datamaskin, og klikk på Koble til. Du får ikke tilgang til en ekstern datamaskin med mindre du har Access Anywhere-agenten på datamaskinen.

Mitt møte-vindu

Du kan dele møtevinduet med deltakerne. Deltakere ser kun Webex Meetings-vinduet på datamaskinen.

Tilordne rettigheter

Du kan kommentere i filene og tavlene du deler under et møte. Hvis du tilordner rettigheter til deltakerne, kan de bruke tekst- og grafikkverktøyene til å utheve, legge til notater og opprette grunnleggende bilder.

Oppmuntre til deltakerkommunikasjon

Deltakerne kan kommunisere med deg på mange måter. Det er lurt å oppmuntre deltakerne til å kommunisere med deg. Gode tilbakemeldinger er viktig.

Bruke chat

Deltakerne kan bruke chattevinduet til å chatte med deg, presentatøren eller andre deltakere (hvis du gir dem tillatelse) under et møte.

Rekk opp hånden

Deltakerne kan også bruke Rekk opp hånden i deltakerpanelet til å signalisere et spørsmål eller svare deg. For eksempel: «Rekk opp hånden hvis du deltok på firmamøtet forrige uke».