O elektronickém obchodování

E-commerce je volitelná funkce, která musí být zřízena pro web. Správci webu mohou povolit možnost elektronického obchodování pro aplikace Events (klasická verze) a Webex Training. Díky funkci elektronického obchodování mohou hostitelé vyžadovat platby kreditní kartou pro přístup ke svým naplánovaným událostem, relacím a zveřejněným záznamům. Jakmile správce webu zadá informace o poskytovateli online plateb, může zpracovat transakce kreditní kartou z webů Events (klasické zobrazení) a Webex Training.

Aplikace Events (klasická verze) a Webex Training podporují služby zpracování plateb Paypal Payflow Pro, Paypal Events (klasická verze) Website Payments Pro (UK) a Paypal Express Checkout (USA a Kanada).

Povolit elektronický obchod

1

V zobrazení zákazníka na webu https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v nabídce Schůzka vyberte možnost Weby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V závislosti na tom, kterou službu chcete konfigurovat, přejděte na jednu z následujících stránek:

 • V části aplikace Webex Events zvolte možnost E-Commerce.

 • V části Webex Training zvolte možnost E-Commerce.

4

Zaškrtněte odpovídající zaškrtávací políčka, která chcete povolit.


 

Pokud jsou vybrány obě možnosti aplikace Events (klasická verze) i aplikace Webex Training, změny konfigurace provedené pro jednu se automaticky použijí na druhou.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Přepínání mezi testovacím a výrobním režimem

Když správce webu nakonfiguruje elektronický obchod, testovací režim lze povolit k testování změn bez provedení skutečných transakcí. Po dokončení konfigurace elektronického obchodování lze povolit výrobní režim.

1

Z pohledu zákazníka admin.webex.com , přejít na Služby a vyberte možnost Weby .

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V závislosti na tom, která služba bude nakonfigurována, přejděte na jednu z následujících stránek:

 • V části aplikace Webex Events zvolte možnost E-Commerce.

 • V části Webex Training zvolte možnost E-Commerce.

4

V části Provozní režim vyberte možnost Test a poté proveďte jakékoli změny konfigurace.

5

Chcete-li v systému zpřístupnit změny, v části Provozní režim vyberte možnost Výroba.

6

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Zadejte informace o službě Paypal Payflow Pro

1

V zobrazení zákazníka na webu https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v nabídce Schůzka vyberte možnost Weby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V závislosti na tom, kterou službu chcete konfigurovat, přejděte na jednu z následujících stránek:

 • V části aplikace Webex Events zvolte možnost E-Commerce.

 • V části Webex Training zvolte možnost E-Commerce.

4

Chcete-li nakonfigurovat zpracování plateb služby Paypal, klikněte na možnost Konfigurovat.

5

V rozevíracím seznamu Provider vyberte Paypal Payflow Pro, zadejte požadované informace a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

6

Na stránce elektronického obchodování klikněte na možnost Aktualizovat.

Konfigurační položky: PayPal Payflow Pro

Pole

Popis

Konfigurační položky:

ID partnera

Zadejte identifikační číslo nebo název online platební služby. Pro produkční režim použijte ID, které poskytuje online platební služba.

Přihlašovací ID obchodníka / prodejce

Zadejte přihlašovací identifikační číslo obchodníka nebo jméno, které web používá k přihlášení k serveru pro zpracování plateb.

ID uživatele

Zadejte identifikační číslo nebo jméno uživatele, které web používá k přihlášení k serveru pro zpracování plateb.

Heslo

Zadejte heslo, které web používá k přihlášení k serveru pro zpracování plateb.

Vyberte typ účtu Paypal:

Webové stránky Payments Pro

Vyberte pro kontrolu plateb pomocí stránky Paypal Payflow Pro. Pole pro výběr kreditní nebo debetní karty se nezobrazí.

PayPal Payments Pro nebo Website Payments Pro Payflow Edition

Výběrem povolíte pole pro výběr kreditních nebo debetních karet pomocí možností Visa, Mastercard, AMEX a Discover.

Payflow Pro

Výběrem povolíte pole pro výběr kreditních nebo debetních karet s možnostmi Visa, Mastercard, AMEX, Discover, Diners Club a JCB.

Zaškrtávací políčko Expresní pokladna – zaškrtnutím povolíte možnost Expresní pokladna, která umožňuje kupujícím zahájit a ukončit proces pokladny na místě obchodníka. Tento odkaz na přihlašovací stránku účtu Paypal.

Kreditní a debetní karty, které jsou podporovány pro web:

Zaškrtávací políčka karty

Zkontrolujte podporované kreditní a debetní karty webu. V závislosti na výběru Vybrat typ účtu Paypal se toto pole nemusí zobrazit, nebo může zobrazit různé možnosti karet, jak je popsáno výše.

Symbol měny, který se zobrazí na webu:

Symbol měny

Symbol měny, který se zobrazí na webu. Paypal Payflow Pro podporuje pouze USD $ (USA. USD).

Zadejte v Paypal Express Checkout (Kanada) Informace

1

V zobrazení zákazníka na webu https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v nabídce Schůzka vyberte možnost Weby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V závislosti na tom, kterou službu chcete konfigurovat, přejděte na jednu z následujících stránek:

 • V části aplikace Webex Events zvolte možnost E-Commerce.

 • V části Webex Training zvolte možnost E-Commerce.

4

Chcete-li nakonfigurovat zpracování plateb služby Paypal, klikněte na možnost Konfigurovat.

5

V rozevíracím seznamu Provider vyberte Paypal Express Checkout (Kanada) a zadejte požadované informace.

6

Na stránce elektronického obchodování klikněte na možnost Aktualizovat.

Konfigurační položky: Expresní pokladna služby PayPal (Kanada)

Pole

Popis

Přihlašovací e-mailová adresa Paypal

Zadejte e-mailovou adresu pro přihlášení k účtu Paypal.

Udělit oprávnění rozhraní API službě Webex

Vyberte odkaz a postupujte podle zobrazených pokynů. Toto oprávnění je vyžadováno k tomu, aby služba Webex mohla spustit transakci vaším jménem.

Symbol měny...

Výběrem možnosti Změnit změníte symbol měny, který se zobrazí na webu. Paypal Express Checkout (Kanada) podporuje CAD C$ (Kanadský dolar) jako výchozí měnu.

Zadejte v Paypal Express Checkout (USA) Platební informace

1

V zobrazení zákazníka na webu https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v nabídce Schůzka vyberte možnost Weby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V závislosti na tom, kterou službu chcete konfigurovat, přejděte na jednu z následujících stránek:

 • V části aplikace Webex Events zvolte možnost E-Commerce.

 • V části Webex Training zvolte možnost E-Commerce.

4

Chcete-li nakonfigurovat zpracování plateb služby Paypal, klikněte na možnost Konfigurovat.

5

Vyberte Paypal Express Checkout (US) z rozevíracího seznamu Provider a zadejte požadované informace.

6

Na stránce elektronického obchodování klikněte na možnost Aktualizovat.

Konfigurační položky: Expresní pokladna služby PayPal (USA)

Pole

Popis

Přihlašovací e-mailová adresa Paypal

Zadejte e-mailovou adresu pro přihlášení k účtu Paypal.

Udělit oprávnění rozhraní API službě Webex

Vyberte odkaz a postupujte podle zobrazených pokynů. Toto oprávnění je vyžadováno k tomu, aby služba Webex mohla spustit transakci vaším jménem.

Symbol měny...

Výběrem možnosti Změnit zadejte symbol měny, který se zobrazí na webu. Paypal Express Checkout (USA) podporuje USD $ (USA) Dolar) jako výchozí měna.

Zadejte informace o platbě Paypal Website Payments Pro (UK)

1

V zobrazení zákazníka na webu https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v nabídce Schůzka vyberte možnost Weby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V závislosti na tom, kterou službu chcete konfigurovat, přejděte na jednu z následujících stránek:

 • V části aplikace Webex Events zvolte možnost E-Commerce.

 • V části Webex Training zvolte možnost E-Commerce.

4

Chcete-li nakonfigurovat zpracování plateb služby Paypal, klikněte na možnost Konfigurovat.

5

V rozevíracím seznamu Provider vyberte Paypal Website Payments Pro (UK) a zadejte požadované informace.

6

Na stránce elektronického obchodování klikněte na možnost Aktualizovat.

Nastavení Paypal Website Payments Pro (UK)

Pole

Popis

Konfigurační položky:

ID partnera

Zadejte identifikační číslo nebo název online platební služby. Pro produkční režim použijte ID, které poskytuje online platební služba.

Přihlašovací ID obchodníka / prodejce

Zadejte přihlašovací identifikační číslo obchodníka nebo jméno, které web používá k přihlášení k serveru pro zpracování plateb.

ID uživatele

Zadejte identifikační číslo nebo jméno uživatele, které web používá k přihlášení k serveru pro zpracování plateb.

Heslo

Zadejte heslo, které web používá k přihlášení k serveru pro zpracování plateb.

Vyberte typ účtu Paypal:

Webové stránky Payments Pro

Vyberte pro kontrolu plateb pomocí stránky Paypal Payflow Pro. Pole pro výběr kreditní nebo debetní karty se nezobrazí.

Webové stránky Payments Pro Payflow Edition

Výběrem povolíte pole pro výběr kreditních nebo debetních karet, přičemž pro uživatele jsou k dispozici možnosti Visa/Debit/Electron a Mastercard.

Kreditní nebo debetní karty podporované pro web:

Zaškrtávací políčka karty

Zkontrolujte podporované kreditní a debetní karty webu. V závislosti na výběru Vybrat typ účtu Paypal se toto pole nemusí zobrazit, nebo může zobrazit různé možnosti karet, jak je popsáno výše.

Symbol měny, který se zobrazí na webu:

Symbol měny

Výběrem možnosti Změnit zadejte symbol měny, který se zobrazí na webu.

Přidat propagační kódy

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v části Schůzka klikněte na možnost Weby.

2

Zvolte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a vyberte Nakonfigurovat web .

3

V závislosti na tom, kterou službu chcete konfigurovat, přejděte na jednu z následujících stránek:

 • V části aplikace Webex Events zvolte možnost E-Commerce.

 • V části Webex Training zvolte možnost E-Commerce.

4

V části Propagační kódy vyberte možnost Povolit a klikněte na možnost Propagační kódy....

5

Na stránce Vytvořit propagační kódy zadejte následující informace.

 • Propagační kód pro službu: Vyberte službu, pro kterou chcete vytvořit nový propagační kód.

 • Jméno příjemce: Zadejte jméno příjemce (společnosti nebo osoby) nového propagačního kódu.

 • E-mail: Zadejte e-mailovou adresu příjemce. Správci webu mohou alternativně nahrát textový soubor s příponou .txt nebo soubor hodnot oddělených čárkami (CSV) formátovaný v aplikaci Microsoft Excel.

  Správci webu mohou soubor použít k přidání až 1000 e-mailových adres příjemců. Soubor může obsahovat až dvě datová pole pro jednu e-mailovou adresu na každém řádku: e-mailová adresa a jméno účastníka. Pokud je zadána pouze e-mailová adresa pro příjemce, systém použije část e-mailového jména před symbolem @ k vyplnění:

  • %AttendeeName% proměnná pro e-mail.

  • pole „Jméno příjemce“ v tabulce databáze (pro účely vykazování).

 • Délka propagačního kódu: Zadejte délku (počet znaků) propagačního kódu.

 • Využití propagačního kódu: Před vypršením platnosti propagačního kódu vyberte, zda může být propagační kód použit jednou, vícekrát nebo neomezený počet případů.

 • Typ slevy: Vyberte, zda je sleva pevně stanovená částka nebo procento, a zadejte částku (v USD, CAD nebo £) nebo procento.

 • Konec platnosti: Zadejte datum, kdy vyprší platnost propagačních kódů.

 • Typ propagačního kódu: Určete, zda systém generuje propagační kódy.

  Chcete-li, aby systém vygeneroval jeden nebo více propagačních kódů, vyberte možnost Vygenerováno systémem (Množství) a zadejte počet nových propagačních kódů.

  Chcete-li vytvořit jeden vlastní propagační kód, vyberte možnost Jeden vlastní propagační kód a zadejte vlastní kód.

 • Platí pro: Vyberte, zda je propagační kód vhodný pro všechny programy, události a relace; nebo zda je vhodný pro určitý typ (například živá událost).

6

Klikněte na Vytvořit.

7

Na stránce elektronického obchodování klikněte na možnost Aktualizovat.

Prodloužení data vypršení platnosti propagačního kódu

1

V zobrazení zákazníka na webu https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v nabídce Schůzka vyberte možnost Weby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V závislosti na tom, kterou službu chcete konfigurovat, přejděte na jednu z následujících stránek:

 • V části aplikace Webex Events zvolte možnost E-Commerce.

 • V části Webex Training zvolte možnost E-Commerce.

4

V části Zprávy o elektronickém obchodování klikněte na možnost Zpráva o propagačním kódu.

5

Zadejte parametry sestavy.


 

Zadejte všechny informace, jako je rozsah dat, propagační kód nebo příjemce, které se vztahují na kódy, které mají být rozšířeny.

6

Vyberte Zobrazit sestavu.

7

Zaškrtněte odpovídající políčka u kódů, které chcete prodloužit, klikněte na možnost Rozšířit datum vypršení platnosti a potom klikněte na možnost Rozšířit datum vypršení platnosti.

8

V poli Rozšířit do (mm/dd/rrrr) zadejte nové datum vypršení platnosti a klikněte na Aktualizovat.

9

Zavřete okno Zpráva o propagačním kódu a zpět na stránce elektronického obchodování klikněte na možnost Aktualizovat.

Odstranit propagační kódy


 

Po odstranění propagačního kódu již není k dispozici pro použití.

1

V zobrazení zákazníka na webu https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v nabídce Schůzka vyberte možnost Weby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V závislosti na tom, kterou službu chcete konfigurovat, přejděte na jednu z následujících stránek:

 • V části aplikace Webex Events zvolte možnost E-Commerce.

 • V části Webex Training zvolte možnost E-Commerce.

4

V části Zprávy o elektronickém obchodování klikněte na možnost Zpráva o propagačním kódu.

5

Zadejte parametry sestavy.


 

Zadejte všechny informace, jako je rozsah dat, propagační kód nebo příjemce, které se vztahují na kódy, které mají být odstraněny.

6

Vyberte Zobrazit sestavu.

7

Zaškrtněte odpovídající políčka u kódů, které chcete odstranit, a klikněte na možnost Odstranit propagační kódy.

8

Zavřete okno zprávy o propagačním kódu.

9

Na stránce elektronického obchodování klikněte na možnost Aktualizovat.

Zadejte informace o společnosti

1

V zobrazení zákazníka na webu https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v nabídce Schůzka vyberte možnost Weby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V závislosti na tom, kterou službu chcete konfigurovat, přejděte na jednu z následujících stránek:

 • V části aplikace Webex Events zvolte možnost E-Commerce.

 • V části Webex Training zvolte možnost E-Commerce.

4

V poli Název obchodníka zadejte název, který se zobrazí pro společnost nebo organizaci.

5

Do pole Informace o podpoře zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které mohou účastníci použít k získání podpory při online platebních transakcích.

6

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Přizpůsobení platební stránky

Správci webu mohou přizpůsobit text, který se zobrazí v záhlaví a zápatí platební stránky.

1

V zobrazení zákazníka na webu https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v nabídce Schůzka vyberte možnost Weby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V závislosti na tom, kterou službu chcete konfigurovat, přejděte na jednu z následujících stránek:

 • V části aplikace Webex Events zvolte možnost E-Commerce.

 • V části Webex Training zvolte možnost E-Commerce.

4

Do pole Záhlaví oddílu kreditních a debetních karet zadejte text, který se zobrazí v záhlaví stránky platby.

5

Do pole Zápatí oddílu kreditních a debetních karet zadejte text, který se zobrazí v zápatí stránky platby.

6

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.