Over E-commerce

E-commerce is een optionele functie die voor een site moet worden ingericht. Sitebeheerders kunnen de optie e-commerce inschakelen Webex Events (klassiek) en Webex Training. Met de functie E-commerce kunnen hosts creditcardbetalingen verplichten voor toegang tot hun geplande gebeurtenissen, sessies en gepubliceerde opnamen. Nadat de sitebeheerder de gegevens over onlinebetalingsproviders heeft invoert, kunnen ze creditcardtransacties via Webex Events (klassiek) enWebex Training-sites verwerken.

Webex Events (klassiek) en Webex Training ondersteunt de services voor het verwerken van betalingen payPal Payflow Pro, PayPal Webex Events (klassiek) Website Payments Pro (Verenigd Koninkrijk) en PayPal Express Checkout (VS en Canada).

E-commerce inschakelen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Afhankelijk van de service die u wilt configureren, gaat u naar een van de volgende pagina's:

 • Selecteer onder Webex Events de optie E-commerce.

 • Selecteer onder Webex Training de optie E-commerce.

4

Schakel de overeenkomstige selectievakjes in voor de services die u wilt inschakelen.


 

Als zowel Webex Events (klassiek) alsWebex Training zijn geselecteerd, worden de configuratiewijzigingen die voor het ene systeem zijn aangebracht, automatisch doorgevoerd in het andere.

5

Klik op Bijwerken.

Schakelen tussen de test- en productiemodus

Wanneer een sitebeheerder e-commerce configureert, kan de modus 'test' worden ingeschakeld om wijzigingen te testen zonder echte transacties uit te voeren. Wanneer de e-commerce-configuratie is voltooid, kan de modus 'productie' worden ingeschakeld.

1

Ga vanuit de klantweergave in admin.webex.com naar Services en selecteer vervolgens Sites.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Afhankelijk van de service die moet worden geconfigureerd, gaat u naar een van de volgende pagina's:

 • Selecteer onder Webex Events de optie E-commerce.

 • Selecteer onder Webex Training de optie E-commerce.

4

Selecteer voorBewerkingsmodus Test en wijzig vervolgens deconfiguratie.

5

Voor Bewerkingsmodus selecteert u Productie om wijzigingen beschikbaar te maken in het systeem.

6

Klik op Bijwerken.

Gegevens voor PayPal Payflow Pro invoeren

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Afhankelijk van de service die u wilt configureren, gaat u naar een van de volgende pagina's:

 • Selecteer onder Webex Events de optie E-commerce.

 • Selecteer onder Webex Training de optie E-commerce.

4

Klik op Configureren om de verwerking van PayPal-betalingen te configureren.

5

Selecteer PayPal Payflow Pro in de vervolgkeuzelijst provider en voer de vereiste gegevens in en klik vervolgens opBijwerken.

6

Klik op de pagina E-commerce op Bijwerken.

Configuratie-items: PayPal Payflow Pro

Veld

Beschrijving

Configuratie-items:

Partner-id

Voer het id-nummer of de id van de online betalingsservice in. Voor de productiemodus gebruikt u de id die de online betalingsservice verstrekt.

Aanmeldings-id leverancier/verkoper

Voer de aanmeldings-id of -naam voor leverancier in die de site gebruikt voor aanmelding bij de server voor het verwerken van betalingen.

Gebruikers-id

Voer de gebruikers-id of -naam in die de site gebruikt voor aanmelding bij de server voor het verwerken van betalingen.

Wachtwoord

Voer het wachtwoord in dat de site gebruikt voor aanmelding bij de server voor het verwerken van betalingen.

Selecteer een PayPal-accounttype:

Website Payments Pro

Selecteer deze optie om betalingen te beheren met behulp van de pagina PayPal Payflow Pro. Het veld voor selectie van een creditcard of bankpas wordt niet weergegeven.

PayPal Payments Pro of Website Payments Pro Payflow Edition

Selecteer deze optie om het selectieveld voor een creditcard of bankpas in teschakelen, waarmee de gebruiker kan kiezen uit Visa, MasterCard, AMEX en Discover.

Payflow Pro

Selecteer deze optie om het selectieveld voor een creditcard of bankpas in teschakelen, waarmee de gebruiker kan kiezen uit Visa, MasterCard, AMEX, Discover, Diners Club en JCB.

Selectievakje Express Checkout: klik hierop om de optie Express Checkout in te schakelen, waarmee kopers het betalingsproces op de site van de verkoper kunnen starten en beëindigen. Deze optie brengt een koppeling tot stand met de aanmeldpagina van het PayPal-account.

Creditcards en bankpassen die worden ondersteund voor de site:

Kaartselectievakjes

Controleer de creditcards en bankpassen die door de site worden ondersteund. Afhankelijk van de selectie bij Een PayPal-accounttype selecteren wordt dit veld al dan niet weergegeven of worden er uiteenlopende kaartopties weergeven zoals hierboven beschreven.

Valutasymbool dat wordt weergegeven op de website:

Valutasymbool

Het valutasymbool dat wordt weergegeven op de website. PayPal Payflow Pro ondersteunt alleen USD $ (Amerikaanse dollar).

Gegevens voor PayPal Express Checkout (Canada) invoeren

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Afhankelijk van de service die u wilt configureren, gaat u naar een van de volgende pagina's:

 • Selecteer onder Webex Events de optie E-commerce.

 • Selecteer onder Webex Training de optie E-commerce.

4

Klik op Configureren om de verwerking van PayPal-betalingen te configureren.

5

Selecteer PayPal Express Checkout (Canada) in het vervolgkeuzelijst en voer de vereiste gegevens in.

6

Klik op de pagina E-commerce op Bijwerken.

Configuratie-items: PayPal Express Checkout (Canada)

Veld

Beschrijving

E-mailadres voor de aanmelding bij PayPal

Voer het e-mailadres in om u aan te melden bij het PayPal-account.

API-machtiging verlenen voor Webex

Klik op de koppeling en volg de weergegeven instructies. Deze toestemming is vereist om Webex toestemming te geven om de transactie namens u uit te voeren.

Valutasymbool...

Klik op Wijzigen om het valutasymbool te wijzigen dat op de site wordt weergegeven. PayPal Express Checkout (Canada) ondersteunt CAD C$ (Canadese dollar) als de standaardvaluta.

Betalingsgegevens voor PayPal Express Checkout (VS) invoeren

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Afhankelijk van de service die u wilt configureren, gaat u naar een van de volgende pagina's:

 • Selecteer onder Webex Events de optie E-commerce.

 • Selecteer onder Webex Training de optie E-commerce.

4

Klik op Configureren om de verwerking van PayPal-betalingen te configureren.

5

Selecteer PayPal Express Checkout (VS) in vervolgkeuzelijst Provider-account en voer de vereiste gegevens in.

6

Klik op de pagina E-commerce op Bijwerken.

Configuratie-items: PayPal Express Checkout (VS)

Veld

Beschrijving

E-mailadres voor de aanmelding bij PayPal

Voer het e-mailadres in om u aan te melden bij het PayPal-account.

API-machtiging verlenen voor Webex

Klik op de koppeling en volg de weergegeven instructies. Deze toestemming is vereist om Webex toestemming te geven om de transactie namens u uit te voeren.

Valutasymbool...

Klik op Wijzigen om het valutasymbool in te voeren dat wordt weergegeven op de site. PayPal Express Checkout (VS) ondersteunt USD $ (Amerikaanse dollar) als de standaardvaluta.

Betalingsgegevens voor PayPal Website Payments Pro (Verenigd Koninkrijk) invoeren

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Afhankelijk van de service die u wilt configureren, gaat u naar een van de volgende pagina's:

 • Selecteer onder Webex Events de optie E-commerce.

 • Selecteer onder Webex Training de optie E-commerce.

4

Klik op Configureren om de verwerking van PayPal-betalingen te configureren.

5

Selecteer PayPal Website Payments Pro (Verenigd Koninkrijk) invervolgkeuzelijst Providergegevens en voer de vereiste gegevens in.

6

Klik op de pagina E-commerce op Bijwerken.

Instellingen PayPal Website Payments Pro (Verenigd Koninkrijk)

Veld

Beschrijving

Configuratie-items:

Partner-id

Voer het id-nummer of de id van de online betalingsservice in. Voor de productiemodus gebruikt u de id die de online betalingsservice verstrekt.

Aanmeldings-id leverancier/verkoper

Voer de aanmeldings-id of -naam voor leverancier in die de site gebruikt voor aanmelding bij de server voor het verwerken van betalingen.

Gebruikers-id

Voer de gebruikers-id of -naam in die de site gebruikt voor aanmelding bij de server voor het verwerken van betalingen.

Wachtwoord

Voer het wachtwoord in dat de site gebruikt voor aanmelding bij de server voor het verwerken van betalingen.

Selecteer een PayPal-accounttype:

Website Payments Pro

Selecteer deze optie om betalingen te beheren met behulp van de pagina PayPal Payflow Pro. Het veld voor selectie van een creditcard of bankpas wordt niet weergegeven.

Website Payments Pro Payflow Edition

Selecteer deze optie om het selectieveld voor een creditcard of bankpas in teschakelen, met de opties Visa, Debit, Electron en MasterCard die beschikbaar zijn voor gebruikers.

Creditcards of bankpassen die worden ondersteund voor de site:

Kaartselectievakjes

Controleer de creditcards en bankpassen die door de site worden ondersteund. Afhankelijk van de selectie bij Een PayPal-accounttype selecteren wordt dit veld al dan niet weergegeven of worden er uiteenlopende kaartopties weergeven zoals hierboven beschreven.

Valutasymbool dat wordt weergegeven op de website:

Valutasymbool

Klik op Wijzigen om het valutasymbool in te voeren dat wordt weergegeven op de site.

Promotiecodes toevoegen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en klik onder Vergadering op Sites.

2

Kies de Webex-site waar u de instellingen voor wilt wijzigen en selecteer Siteconfigureren.

3

Afhankelijk van de service die u wilt configureren, gaat u naar een van de volgende pagina's:

 • Selecteer onder Webex Events de optie E-commerce.

 • Selecteer onder Webex Training de optie E-commerce.

4

Selecteer in Promotiecodes de optie Inschakelen en klik vervolgens op Promotiecodes....

5

Voer op de pagina Promotiecodes maken de volgende gegevens in.

 • Promotiecode voor service: Selecteer de service waar u een nieuwe ruimte promotiecode maken.

 • Naam ontvanger: voer de naam van de ontvanger (bedrijf of persoon) in voor de nieuwe promotiecode.

 • E-mailadres: voer het e-mailadres van de ontvanger in. Sitebeheerders kunnen ook een tekstbestand uploaden met de extensie .txt of een BESTAND met door komma's gescheiden waarden (CSV) in Microsoft Excel.

  Sitebeheerders kunnen het bestand gebruiken om maximaal 1000 e-mailadressen van ontvangers toe te voegen. Het bestand kan op elke regel maximaal twee gegevensvelden voor één e-mailadres bevatten: het e-mailadres en de naam van de deelnemer. Als alleen het e-mailadres van de ontvangers wordt opgegeven, gebruikt het systeem het gedeelte van de e-mailnaam vóór het @-symbool voor het vullen van:

  • de variabele %AttendeeName% voor de e-mail.

  • het veld 'Naam ontvanger' in de databasetabel (voor rapportagedoeleinden).

 • Lengte promotiecode: voer de lengte (het aantal tekens) van de promotiecode in.

 • Gebruik promotiecode: selecteer of de promotiecode eenmaal, meerdere keren of een onbeperkt aantal keren kan worden gebruikt vóór de vervaldatum van de promotiecode.

 • Type korting: selecteer of de korting een vast bedrag of een percentage is en voer het bedrag (in USD, CAD of £) of het percentage in.

 • Vervaldatum: voer de datum in waarop de promotiecodes verlopen.

 • Type promotiecode: geef op of het systeem de promotiecodes moet genereren.

  Als u een of meer promotiecodes door het systeem wilt laten genereren, selecteert u Door het systeem gegenereerd (kwantiteit) en voert u het aantal nieuwe promotiecodes in.

  Als u één aangepaste promotiecode promotiecode, selecteert u Enkele aangepaste promotiecode en voert u een aangepaste code in.

 • Is van toepassing op: selecteer of de promotiecode kan worden gebruikt voor alle programma's, gebeurtenissen en sessies of voor een specifiek type) bijvoorbeeld een livegebeurtenis).

6

Klik op Maken.

7

Klik op de pagina E-commerce op Bijwerken.

De vervaldatum voor een promotiecode verlengen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Afhankelijk van de service die u wilt configureren, gaat u naar een van de volgende pagina's:

 • Selecteer onder Webex Events de optie E-commerce.

 • Selecteer onder Webex Training de optie E-commerce.

4

In het gedeelte Rapporten e-commerce selecteert u Rapport promotiecode.

5

Voer de parameters voor het rapport in.


 

Voer gegevens in, bijvoorbeeld het datumbereik, promotiecode of ontvanger, die van toepassing zijn op de codes die moeten worden verlengd.

6

Klik op Rapport weergeven.

7

Vink de overeenkomstige selectievakjes aan voor de codes die u wilt verlengen, klik op Vervaldatum verlengen en klik vervolgens op Vervaldatumverlengen.

8

Voer in het veld Verlengen tot (mm/dd/yyy) de nieuwe vervaldatum in en klik op Bijwerken.

9

Sluit het venster Rapport promotiecode en klik terug op de pagina e-commerce op Bijwerken.

Promotiecodes verwijderen


Nadat een promotiecode is verwijderd, is deze niet meer beschikbaar voor gebruik.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Afhankelijk van de service die u wilt configureren, gaat u naar een van de volgende pagina's:

 • Selecteer onder Webex Events de optie E-commerce.

 • Selecteer onder Webex Training de optie E-commerce.

4

In het gedeelte Rapporten e-commerce selecteert u Rapport promotiecode.

5

Voer de parameters voor het rapport in.


 

Voer gegevens in, bijvoorbeeld het datumbereik, promotiecode of ontvanger, die van toepassing zijn op het verwijderen van de codes.

6

Klik op Rapport weergeven.

7

Controleer de overeenkomstige selectievakjes voor de codes die u wilt verwijderen en klik op Promotiecodesverwijderen.

8

Sluit het venster Rapport promotiecode.

9

Klik op de pagina E-commerce op Bijwerken.

Bedrijfsgegevens invoeren

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Afhankelijk van de service die u wilt configureren, gaat u naar een van de volgende pagina's:

 • Selecteer onder Webex Events de optie E-commerce.

 • Selecteer onder Webex Training de optie E-commerce.

4

Voer in het veld Naam leverancier de naam in die wordt weergegeven voor het bedrijf of de organisatie.

5

Voer in het veld Ondersteuningsinfo een e-mailadres of telefoonnummer in dat deelnemers kunnen gebruiken om ondersteuning te krijgen bij onlinebetalingstransacties.

6

Klik op Bijwerken.

De pagina Betaling aanpassen

Sitebeheerders kunnen de tekst aanpassen die in de koptekst en voettekst van de betalingspagina wordt weergegeven.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Afhankelijk van de service die u wilt configureren, gaat u naar een van de volgende pagina's:

 • Selecteer onder Webex Events de optie E-commerce.

 • Selecteer onder Webex Training de optie E-commerce.

4

Voer in het veld Koptekst van het gedeelte creditcard of bankpas de tekst in die in de koptekst van de betalingspagina wordt weergegeven.

5

Voer in het veld Voettekst van het gedeelte creditcard of bankpas de tekst in die in de voettekst van de betalingspagina wordt weergegeven.

6

Klik op Bijwerken.