Pokud synchronizujete uživatele z adresáře, jako je služba Active Directory, musíte je při ručním přidání uživatelů do centra Control Hub přidat také do adresáře.


Při přidávání uživatelů nesmí křtu a příjmení obsahovat znaky ascii s delším číslem nebo následující znaky %, <,>#, , \, /" a nesmí mít maximální délku 30 znaků.</,> Kšete a příjmení navíc nemohou začátkovat na +, -, =, @.

Než začnete

Pokud se pokoušíte přidat uživatele, kteří použili svou e-mailovou adresu k vytvoření zkušebního účtu, může se zobrazit chyba. Před přidáním do organizace musí uživatelé nejprve odstranit svou organizaci.

1

V zobrazení zákazníka přejděte https://admin.webex.com na Uživatelé a potom klikněte na Spravovat uživatele.

2

Vyberte Ručně přidat nebo upravit uživatele.

3

(Nepovinné) Pokud automaticky odesíláte uvítací e-maily, klepněte na tlačítko Další.

4

Vyberte jednu a klepněte na tlačítko Další:

 • Vyberte E-mailová adresa a zadejte až 25 e-mailových adres.
 • Vyberte Jména a e-mailovéadresy a zadejte až 25 jmen a e-mailových adres.

 

Můžete přidat uživatele, kteří jsou k dispozici pro převod do vaší organizace.

5

Přiřazení licence:

 • Pokud máte aktivní šablonu licence, licence jsou automaticky přiřazovány novým uživatelům a můžete zkontrolovat souhrn licencí.
 • Vyberte služby, které chcete přiřadit. Pokud máte více předplatných, vyberte předplatné ze seznamu.


 

Pokud přiřazujete licence pro Kontaktní centrum, vyberte Webex Teamsa pak péči o zákazníky s možností Premium a Standard Agent. Chcete-li přidat nadřízeného, vyberte možnosti Premium i Supervisor. S uživatelem je zacházeno jako s agentem, pokud z něj neuděláte nadřízeného.

6

Správa obsahu:

 • Pokud je pro správu podnikového obsahu vybrán globální přístup, bude správa obsahu automaticky přiřazena uživatelům.
 • Zvolte možnost správy obsahu pro každého uživatele.

7

Klikněte na položku Uložit.

 • Každé osobě s pozvánkou k připojení se odešte e-mail.

 • V Ovládacímcentru se lidé zobrazují ve stavu čekající na pozvánku, dokud se poprvé nepřihlašují. Licence jsou přiřazeny po prvním podepisování uživatelem nebo pokud používáte konektor adresáře Cisco s nárokovatou doménou, licence se přiřazují při vytvoření uživatelů.

8

(Nepovinné) Pokud jste přidali volání uživateli, přiřaďte umístění, telefonní číslo a rozšíření.

9

Zkontrolujte souhrnnou stránku zpracovávaných záznamů a klepněte na tlačítko Dokončit.


 

Ihned po přidání volajícího uživatele, pokud se při výběru nastavení volání uživatele zobrazí chyba, doporučujeme odebrat licenci webex volání a potom znovu přiřadit volací licenci uživateli.

Co dělat dál

Uživatelům ve vaší organizaci můžete přiřadit oprávnění správce.

Než začnete

Pokud máte pro svou organizaci více než jeden soubor CSV, nahrajte jeden soubor a po dokončení úkolu můžete nahrát další soubor.

Pro zákazníky v asijsko-tichomořské oblasti (včetně Japonska, Číny a Hongkongu) se ID volajícího automaticky vyplní z polí Křestní jméno a Příjmení a pole ID volajícího Příjmení jsou při nahrávání CSV ignorována.


Některé editory tabulek odeberou znaménko + z buněk .csv otevření souboru. Doporučujeme použít textový editor k .csv aktualizací. Pokud používáte editor tabulek, nezapomeňte nastavit formát buňky na text a přidat zpět všechny znaky +, které byly odebrány.

1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé , klepněte na tlačítko Spravovat uživatele a zvolte přidat nebo upravit uživatele CSV.

2

Kliknutím na Exportovat soubor stáhnete a můžete zadat informace o uživateli do nového řádku v souboru CSV.

 • Chcete-li přiřadit službu, přidejte do sloupce této služby hodnotu PRAVDA a chcete-li službu vyloučit, přidejte hodnotu NEPRAVDA. Jediným požadovaným polem je sloupec ID uživatele/e-mail (Povinné). Pokud máte pro každého nového uživatele konkrétní adresář a externí čísla, uveďte úvodní + pro externí čísla bez dalších znaků,

  Pokud máte aktivní šablonu licence, ponechte všechny sloupce služby prázdné a šablona bude automaticky přiřazena novému uživateli v tomto řádku.


   

  Uživatelům pomocí šablony licence nemůžete přiřadit oprávnění ke správě podnikového obsahu, podrobnosti najdete v tématu Povolení správy obsahu pro uživatele v centru Řízení Cisco Webex.

 • Chcete-li přiřadit umístění, zadejte název do sloupce Umístění. Pokud toto pole ponecháte prázdné, bude uživatel přiřazen k výchozímu umístění.

 • Pokud přidáváte uživatele jako vedoucí kontaktního centra Cisco Webex, je nutné přidat uživatele ručně. Role Standard a Premium můžete přiřazovat pouze s CSV.

 

Při zadávání jména uživatele nezapomeňte zadat jeho příjmení, jinak může dojít k problémům.

3

Klepněte natlačítko Importovat , vyberte soubor a klepněte na tlačítko Otevřít.

4

Zvolte Přidat pouze služby nebo Přidat a odebrat služby.

Pokud máte aktivní šablonu licence, zvolte Přidat pouze služby.

5

Klikněte na tlačítko Odeslat.

Soubor CSV se nahraje a vytvoří se váš úkol. Můžete zavřít prohlížeč nebo toto okno a úloha bude spuštěna i nadále. Postup úkolu si můžete projděte v tématu Správa úkolů v ovládacím centru Cisco Webex.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Uživatelé.

2

Vyberte uživatele a klepněte na položku Služby > Upravit licence .

3

Pokud máte více předplatných, vyberte předplatné ze seznamu.

4

Vyberte služby, které chcete přidat nebo odebrat, a klepněte na tlačítko Další.

5

Pokud jste přiřadili licenci Webex Meetings, zvolte typ účtu, ke který chcete přiřadit uživatele pro každý web schůzek Webex, a klepněte na tlačítko Uložit.


 

Chcete-li přiřadit uživatele jako účastníky, musíte mít povolenou funkci účtu Účastník pro web Webex. Pokud sloupec Účet účastníka v souboru CSV nevidíte, obraťte se na správce úspěchů zákazníků (CSM), manažera úspěchu partnerů (PSM) nebo centrum technické pomoci cisco (TAC), abyste tuto funkci pro web Webexu povolili.

Typ účtu účastníka není k dispozici uživatelům s rolí Správce webu Webex. Chcete-li těmto uživatelům přiřadit účet účastníka, je nutné odebrat jejich oprávnění správce pro tento web schůzek webexu.


 

Ihned po přidání licence Volání, pokud se při výběru nastavení volání uživatele zobrazí chyba, doporučujeme odebrat licenci Webex Calling a potom ji znovu přiřadit uživateli.

Než začnete

Pokud máte pro svou organizaci více než jeden soubor CSV, nahrajte jeden soubor a po dokončení úkolu můžete nahrát další soubor.

Nemůžete odstranit uživatele ani změnit umístění přiřazené uživateli pomocí šablony CSV.


Některé editory tabulek odeberou znaménko + z buněk .csv otevření souboru. Doporučujeme použít textový editor k .csv aktualizací. Pokud používáte editor tabulek, nezapomeňte nastavit formát buňky na text a přidat zpět všechny znaky +, které byly odebrány.

1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé , klepněte na tlačítko Spravovat uživatele azvolte přidat nebo upravit uživatele CSV.

2

(Nepovinné) Pokud automaticky odesíláte uvítací e-maily, klepněte na tlačítko Další.

3

Soubor stáhnete kliknutím na Exportovat. Stažený soubor ( exported_users.csv) můžete upravit jedním znásledujících způsobů:

 • Chcete-li upravit stávající uživatele, můžete aktualizovat libovolný sloupec kromě ID uživatele/e-mailu (povinné)a umístění . Pokud například změníte ID uživatele nebo e-mail, vytvoří se nový uživatel.

 • Chcete-li přiřadit umístění, zadejte název do sloupce Umístění. Pokud toto pole ponecháte prázdné, bude uživatel přiřazen k výchozímu umístění.

 • Chcete-li přiřadit službu, přidejte do sloupce této služby hodnotu PRAVDA a chcete-li službu vyloučit, přidejte hodnotu NEPRAVDA.

 • Pokud máte více předplatných, můžete pomocí ID předplatného v záhlaví sloupce identifikovat službu, kterou chcete přidat. Pokud máte například dvě předplatná se stejnou službou, můžete zadat službu z konkrétního předplatného, která se bude vztahovat na uživatele.

4

Zadejte hodnotu do sloupce Chování volání, pokud chcete změnit způsob volání pro konkrétní uživatele. Další informace o každém nastavení najdete v tématu Nastavení chování volání Webex:

 • USE_ORG_SETTINGS –Chcete-li použít nastavení pro celou organizaci, zadejte tento řetězec.

 • NATIVE_WEBEX_TEAMS_CALLING –Chcete-li použít možnost Volání ve Webex Teams, zadejte tento řetězec.

 • CALL_WITH_APP_REGISTERED_FOR_WEBEXCALLTEL –Chcete-li použít možnost Aplikace Volání Webex, zadejte tento řetězec.

5

Zadejte identifikační číslo volajícího, ID volajícího Křestní jméno aID volajícího Příjmení. Pokud ponecháte sloupce ID volajícího , IDvolajícího křestní jméno a ID volajícíhoPoslední jméno prázdné,zobrazí se při volání uživatel ve sloupci Jméno , Příjmení a Telefonní číslo. Pokud necháte identifikační číslo volajícího prázdné, zobrazí se hlavní číslo umístění, když uživatel zavolá.


 

Sloupce Id volajícího Jméno a ID volajícího Příjmení nesmí obsahovat speciální znaky. Pokud ID volajícího ID Křestní jméno nebo ID volajícího Příjmení obsahuje speciální znak, použije se zjednodušená verze názvu.

6

Po uložení souboru CSV klepněte na tlačítko Importovat , vyberte soubor, ve který jste provedli změny, a klepněte na tlačítko Otevřít.

7

Zvolte Přidat pouze služby nebo Přidat a odebrat služby a klepněte na tlačítko Odeslat.


 

Uživatel nemůže mít dvě licence Pro volání, takže pokud má vaše organizace více předplatných a chcete uživatele přesunout na nové předplatné, zvolte možnost Přidat a odebrat služby. Chcete-li přidat služby, nastavte buňky na HODNOTU PRAVDA a odeberte je nastavením těchto buněk na hodnotu NEPRAVDA.

Soubor CSV se nahraje a vytvoří se váš úkol. Můžete zavřít prohlížeč nebo toto okno a úloha bude spuštěna i nadále. Postup úkolu si můžete projděte v tématu Správa úkolů v ovládacím centru Cisco Webex.

Pokud nepotlačíte e-maily s pozvánkou správce, noví uživatelé obdrží aktivační e-maily.

K zařízením lidí můžete kdykoli přiřadit čísla, rozšíření nebo obojí. Přiřazená rozšíření se zobrazují na displejích telefonu.

Můžete také nakonfigurovat alternativní čísla tak, aby více telefonních čísel zvonilo na stejný telefon. Pro každé číslo můžete zadat různé vyzváněcí tóny, které vám pomohou rozlišit, které řádky jsou volány.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte na Uživatelé a vyberteosobu, které chcete přiřadit číslo.

2

Vyberte Volání a klikněte na Přidat číslo.

3

Ze seznamu dostupných čísel vyberte telefonní číslo. Máte také možnost přiřadit rozšíření.

Pokud je uživateli již přiřazeno číslo, bude jako alternativní číslo přidáno jakékoli další číslo přidané k uživateli. Uživateli můžete přidat až 10 alternativních čísel.

4

(Nepovinné) Chcete-li identifikovat hovory přicházející z určitých telefonních čísel, můžete přiřadit charakteristický vzor vyzvánění. Chcete-li povolit, klepněte na přepínač v části Rozlišovací kruhový vzor.

5

Klikněte na položku Uložit.

1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé, filtrujte sloupec Stav a zobrazte lidi se stavem Čeká na pozvánku.

2

V části Akce vyberte v části Akce pro osobu sestavem Pozvat čekající na pozvánku další > znovu odeslat pozvánku.

Pokud vaše organizace používá synchronizaci adresářů, není možnost odstranění v Centru řízení k dispozicia je nutné odstranit uživatelské účty ze služby Active Directory. Konektor Cisco Directory Connector pak aktualizuje seznam uživatelů organizace při synchronizaci informací o uživatelském účtu.

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé , klikněte na tlačítko Další a potom klikněte na Odstranit uživatele.

Uživatel se již nemůže přihlásit k vašemu webu Webex, všechny přiřazené služby Webex jsou odebrány a budou odebrány z všech prostorů nebo týmů, jichž se účastnil. Žádný obsah vytvořený v prostorech se nevymažou a obsah podléhá zásadách uchovávání informací, které každý vlastník prostoru implementoval.

Můžete nastavit správce zákazníka s různými úrovněmi oprávnění. Mohou to být úplní správci, správci podpory, správci jen pro čtení nebo úředníci pro dodržování předpisů. S plnými oprávněními správce můžete přiřadit jednu nebo více rolí libovolnému uživateli ve vaší organizaci.


Nikdo, kdo přiřadí roli uživatele a správce zařízení nebo správce zařízení, nebude moci spravovat volání Webex.

V Centru řízení se můžete dozvědět o různých úrovních oprávnění a nastavit správce zákazníka. Správci zákazníků mohou být úplní správci, správci podpory, správci uživatelů a zařízení, správci zařízení, správci jen pro čtení nebo úředníci pro dodržování předpisů. S plnými oprávněními správce můžete přiřadit jednu nebo více rolí libovolnému uživateli ve vaší organizaci.

Vždy budete chtít mít pro organizaci více než jednoho správce. Je to osvědčený postup a vždy vám umožní provádět administrativní změny, pokud jeden ze správců není k dispozici.

Uživatelům ve vaší organizaci mohou být přiřazeny konkrétní role správy, aby bylo možné určit, co mohou vidět a k čemu mají přístup v Centru řízení. Přiřazování určitých rolí správy zjednodušujete odpovědnost a usnadňujete odpovědnost správců. Compliance officers mohou vyhledat konkrétní lidi ve vaší společnosti, najít obsah, který sdíleli, nebo prohledat konkrétní prostor a pak vygenerovat zprávu o svých zjištěních.


1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte na Uživatelé a vyberteuživatele.

2

V části Role a zabezpečení klepněte na položku Role správce nebo Přístup keslužbě.

3

Vyberte roli, kterou chcete tomuto uživateli přiřadit.

Chcete-li přiřadit uživatele jako správce webu Webex, klepněte vedle rolí správce webu Webex na tlačítko Upravit a zvolte roli pro každý web služby Webex, který má uživatel spravovat.

4

Klepněte na příkaz Uložit.