Povolte služby UC připojené ke cloudu Webex, jako je analytika, správa certifikátů, provozní metriky a přehledy nasazení, abyste shromažďovali informace o místním nasazení a také zobrazovali analytická data. Tyto služby můžete povolit nebo zakázat v závislosti na vašem požadavku.

1

Z pohledu zákazníka v Ovládacím centrupřejděte na Služby > propojenou sjednocenou komunikaci. Na kartě UC Management klikněte na Inventory.

Zobrazí se seznam skupin clusteru s popisem, stavem, clustery a uzly.
2

Klikněte na Podrobnosti vedle skupiny clusteru, do které uzel patří.

Zobrazí se stránka Zásoby se seznamem clusterů patřících do vybrané skupiny clusteru.
3

Klikněte na Podrobnosti vedle clusteru, do kterého uzel patří.

Zobrazí se název uzlu s verzí, produktem a stavem.
4

Klikněte na ikonu tři tečky ... vedle historie událostí a zvolte Správa služeb .

Stránka Správa služeb se zobrazí se seznamem služeb, jako je Analytika, Správa certifikátů, Provozní metriky a Přehledy nasazení.
5

Pomocí přepínače povolte službu, kterou potřebujete, a povolte ji podle pokynů na obrazovce.