Povoliť Webex Cloud-Connected UC služby, ako sú Analytics, Správa certifikátov, Operačné metriky, Bezhraničné CTI a Insights Deployment Insights na zhromažďovanie informácií o vašom lokálnom nasadení a tiež prezeranie analytických údajov. Tieto služby môžete povoliť alebo zakázať v závislosti od vašich požiadaviek.
1

Z pohľadu zákazníka v Control Hub, ísť do Služby > Pripojené UC. Na Riadenie UC kartu, kliknite Inventár.

Zobrazí sa zoznam skupín klastrov s popisom, stavom, klastrami a uzlami.
2

Kliknite Podrobnosti vedľa skupiny klastrov, do ktorej uzol patrí.

Zobrazí sa stránka Inventár so zoznamom klastrov patriacich do vybranej skupiny klastrov.
3

Kliknite Podrobnosti vedľa klastra, do ktorého uzol patrí.

Zobrazí sa názov uzla s verziou, produktom a stavom.
4

Kliknite na elipsu ... ikona vedľa História udalostí a vyberte si Správa služieb.

The Správa služieb zobrazí sa stránka so zoznamom služieb, ako sú Analytics, Správa certifikátov, Operačné metriky, Bezhraničné CTI a Štatistiky nasadenia.
5

Pomocou prepínača povoľte požadovanú službu a podľa pokynov na obrazovke ju povoľte.