Şirket Webex hakkında bilgi toplamak ve analiz verilerini görüntülemek için Analizler, Sertifika Yönetimi, Çalışır Durumda Ölçümler, Kenarlıksız CTI ve Dağıtım Bilgileri gibi Buluta Bağlı UC hizmetlerini etkinleştirin. Gereksiniminize bağlı olarak bu hizmetleri etkinleştirerek devre dışı abilirsiniz.
1

Control Hub’daki müşteri görünümünde Hizmetler > Bağlantılı UC bölümüne gidin. UC Yönetimi kartında Envanter seçeneğine tıklayın.

Açıklama, durum, kümeler ve düğümlerin olduğu küme gruplarının listesi görünür.
2

Düğümün ait olduğu küme grubunun yanındaki Ayrıntılar seçeneğine tıklayın.

Seçilen küme grubuna ait kümelerin listesiyle birlikte Envanter sayfası açılır.
3

Düğümün ait olduğu kümenin yanındaki Ayrıntılar seçeneğine tıklayın.

Sürüm, ürün ve durumu içeren Düğüm adı görünür.
4

Etkinlik Geçmişi’nin yanındaki üç nokta ... simgesine tıklayın ve Hizmet Yönetimi’ni seçin.

Hizmet Yönetimi sayfası , Analizler, Sertifika Yönetimi, Çalışır durumdaki Ölçümler, Kenarlıksız CTI ve Dağıtım Bilgileri gibi hizmetlerin listesiyle birlikte görünür.
5

Gerekli hizmeti etkinleştirmek için geçiş düğmesini kullanın ve etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.