Aktiver Webex Cloud-Connected UC-tjenester, for eksempel Analytics, Certificate Management, Operational Metrics og Deployment Insights, for å samle inn informasjon om den lokale distribusjonen og også vise analysedata. Du kan aktivere disse tjenestene avhengig av behovet.

1

I kundevisning i Control Hub, gå til Tjenester > Connected UC. På kortet UC Management, klikk på Inventar.

Listen over klyngegrupper med beskrivelse, status, klynger og noder vises.
2

Klikk på Detaljer ved siden av klyngegruppen som noden tilhører.

Inventar-siden med listen over klynger som tilhører den valgte klyngegruppen, vises.
3

Klikk på Detaljer ved siden av klyngen som noden tilhører.

Nodenavnet med versjon, produkt og status vises.
4

Klikk på ellipse-ikonet ... ved siden av Hendelseslogg og velg Tjenestebehandling.

Siden Tjenestebehandling vises med listen over tjenester, for eksempel Analyse, Sertifikatbehandling, Driftsmålinger og Distribusjonsinnsikt.
5

Bruk veksleknappen til å aktivere tjenesten du trenger, og følg instruksjonene på skjermen for å aktivere den.