Activați serviciile UC conectate la Cloud Webex, cum ar fi Analytics, Gestionarea certificatelor, Valorile operaționale și Statisticile de implementare pentru a colecta informații despre implementarea locală și, de asemenea, pentru a vizualiza datele analitice. Puteți activa sau dezactiva aceste servicii în funcție de cerința dvs.

1

Din vizualizarea client din Control Hub , accesați Servicii >UC conectat. Pe cardul de gestionare UC, faceți clic pe Inventar .

Apare lista de grupuri de clustere cu descrierea, starea, clusterele și nodurile.
2

Faceți clic pe Detalii lângă grupul de cluster căruia îi aparține nodul.

Apare pagina Inventar cu lista de clustere aparținând grupului de cluster selectat.
3

Faceți clic pe Detalii lângă clusterul căruia îi aparține nodul.

Apare numele nodului cu versiunea, produsul și starea.
4

Faceți clic pe pictograma puncte de suspensie ... de lângă Istoric evenimente și alegeți Gestionare servicii.

Pagina Gestionare servicii apare cu lista de servicii, cum ar fi Analytics, Managementul certificatelor, Măsurători operaționale și Statistici despre implementare.
5

Utilizați butonul de comutare pentru a activa serviciul de care aveți nevoie și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l activa.