Aktivera Webex molnanslutna UC-tjänster , t.ex. analyser, certifikathantering, verksamhetsstatistik, gränslös CTI och Deployment Insights för att samla in information om din lokala distribution och också visa analysdata. Du kan aktivera eller inaktivera dessa tjänster beroende på ditt krav.
1

Från kundvyn i Control Hub går du till Tjänster > Connected UC. På kortet UC-hantering klickar du på Inventering.

Listan över klustergrupper med beskrivning, status, kluster och noder visas.
2

Klicka på Information bredvid den klustergrupp som noden tillhör.

Sidan Förteckning med listan över kluster som tillhör den valda klustergruppen visas.
3

Klicka på Information bredvid det kluster som noden tillhör.

Nodnamnet med version, produkt och status visas.
4

Klicka på ikonen med tre punkter ... bredvid Händelsehistorik och välj Tjänsthantering.

Sidan Tjänsthantering visas med en lista över tjänster som analyser, certifikathantering, verksamhetsstatistik, gränslös CTI och Deployment Insights.
5

Använd växlingsknappen för att aktivera den tjänst du behöver och följ sedan anvisningarna på skärmen för att aktivera den.