Aktivera Cloud-Connected UC-tjänster, t.ex. Deployment Insights och Analytics, för att samla in information om din lokala distribution och också visa analysdata. Du kan aktivera dessa tjänster baserat på ditt krav.

1

Från kundvyn i Control Hub går du till Tjänster > ConnectedUC. På kortet UC Management klickar du på Förteckning.

Listan över klustergrupper med beskrivning, status, kluster och noder visas.
2

Klicka på Information bredvid den klustergrupp som noden tillhör.

Sidan Förteckning med listan över kluster som tillhör den valda klustergruppen visas.
3

Klicka på Information bredvid klustret som noden tillhör.

Nodens namn med version, produkt och status visas.
4

Klicka på ellipsikonen ⋮ händelsehistorik och välj Servicehantering.

Sidan Tjänsthantering visas med en lista över tjänster, t.ex. Deployment Insights och Analytics.
5

Använd växlingsknappen för att aktivera den tjänst som du behöver.

6

Läs bekräftelsemeddelandet från datainsamlingen, markera kryssrutan Ja, jag godkänner och klicka på Skicka.