Omogućite Webex UC usluge povezane sa oblakom, kao što su Analitika, Upravljanje certifikatima, Operativna metrika i uvidi u primenu da biste prikupili informacije o raspoređivanju u prostorijama, kao i da biste prikazali analitičke podatke. Ove usluge možete da omogućite ili onemogućite u zavisnosti od zahteva.

1

Iz prikaza klijenta u okviru "Kontrolnočvorište" idite na stavke > Povezani UC. Na kartici Upravljanje UC kliknite na dugme Zalihe.

Pojaviće se lista grupa klastera sa opisom, statusom, klasterima i čvorovima.
2

Kliknite na dugme Detalji pored grupe klastera kojoj čvor pripada.

Pojaviće se stranica "Zalihe" sa listom klastera koji pripadaju izabranoj grupi klastera.
3

Kliknite na dugme "Detalji" pored klastera kome čvor pripada.

Pojavio se ime oglasa sa verzijom, proizvodom i statusom.
4

Kliknite na elipsu ... kliknite na ikonu pored istorije događaja i odaberite stavku Upravljanje servisom.

Stranica "Upravljanje servisom" pojavljuje se sa listom usluga, kao što su Analitika, Upravljanje certifikatima, Operativna metrika i uvidi u primenu.
5

Koristite preklopno dugme da biste omogućili uslugu koja vam je potrebna i sledite uputstva na ekranu da biste je omogućili.