Omogućite Webex Cloud-Connected UC usluge, kao što su Analitika, Upravljanje sertifikatima, Operativne metrike, CTI bez obruba i Uvidi primene, kako biste prikupili informacije o implementaciji u prostorijama i pregledali analitičke podatke. U zavisnosti od zahteva, možete da omogućite ili onemogućite ove usluge.
1

Iz prikaza klijenta u na platformi Control Hub idite do stavki Usluge > Connected UC. Na kartici Upravljanje uslugom UC kliknite na Inventar.

Pojaviće se lista grupa klastera sa opisom, statusom, klasterima i čvorovima.
2

Kliknite na Detalji pored grupe klastera kojoj čvor pripada.

Pojavljuje se stranica Zalihe sa listom klastera koji pripadaju izabranoj grupi klastera.
3

Kliknite naDetalji pored klastera kome čvor pripada.

Prikazuje se naziv klastera sa verzijom, proizvodom i statusom.
4

Kliknite na ikonu tri tačke ... pored stavke Istorija događaja i odaberite stavku Upravljanje uslugom.

Stranica Upravljanje uslugama se pojavljuje sa listom usluga, kao što su Analitika, Upravljanje sertifikatima, Operativne metrike, CTI bez granica i Uvidi u primenu.
5

Koristite dugme za uključivanje da biste omogućili uslugu koja vam je potrebna i pratite uputstva na ekranu da biste je omogućili.