Textové zprávy ve sluchátku

Správce může povolit odesílání a příjem textových zpráv mezi spolupracovníky v systému. Je také možné odesílat textové zprávy lidem mimo systém. Omezení týkající se textových zpráv vám sdělí správce.

Můžete zobrazit historii textových zpráv a také nastavit některé parametry pro zasílání a příjem zpráv podle svých potřeb.

Odeslání textové zprávy

Můžete odeslat zprávu obsahující až 160 znaků.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Zprávy > Rozepsané.

3

Stiskněte tlačítko Nový.

4

Napište zprávu pomocí klávesnice. V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí délka zprávy.

5

Pokud potřebujete zadat zvláštní znaky, které na klávesnici nejsou, stiskněte možnost Znak a vyberte požadovaný znak.

6

(Volitelné) Stisknutím tlačítka Smaž odstraníte poslední znak zprávy.

7

Stiskněte tlačítko Odeslat.

8

Pro zprávu můžete vybrat jednu z následujících možností:

 • Normální: Zpráva bude odeslána ve výchozím režimu.
 • Naléhavé: Zpráva se odešle jako naléhavá. Příjemce na obrazovce Doručené uvidí ve zprávě ikonu s vykřičníkem. Zpráva se zobrazí na vaší obrazovce Odeslané zprávy s ikonou s vykřičníkem. Zprávy odeslané jako naléhavé se zobrazují v seznamu nahoře.
9

Zvolte příjemce zprávy pomocí jedné z těchto možností:

 • Kontakty: Když vyberete tuto možnost, zobrazí se seznam místních kontaktů, z něhož můžete vybrat kontakt.
 • Zadat číslo: Pokud zvolíte tuto možnost, na další obrazovce zadáte telefonní číslo.
 • Centrální seznam: Když je zvolena tato možnost, zobrazí se centrální seznam telefonu, z něhož můžete vybrat kontakt.

Pro textové zprávy je nutno použít úplné telefonní číslo. Pokud například má daný kontakt interní číslo linky 8902 a externí číslo +2345678902, je nutno použít číslo +2345678902.

10

Stiskněte tlačítko Odeslat.

11

Stiskněte tlačítko Ok.

Okamžitá odpověď na textovou zprávu

Když přijmete textovou zprávu, můžete na ni rychle odpovědět přímo z obrazovky textové zprávy. Můžete na ni také odpovědět později z historie textových zpráv.

1

Stiskněte tlačítko Odpovědět.

2

Napište zprávu pomocí klávesnice. V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí délka zprávy.

3

Pokud potřebujete zadat zvláštní znaky, které na klávesnici nejsou, stiskněte možnost Znak a vyberte požadovaný znak.

4

(Volitelné) Stisknutím tlačítka Smaž odstraníte poslední znak zprávy.

5

Stiskněte tlačítko Odeslat.

6

Pro zprávu můžete vybrat jednu z následujících možností:

 • Normální: Zpráva bude odeslána ve výchozím režimu.
 • Naléhavé: Zpráva se odešle jako naléhavá. Příjemce na obrazovce Doručené uvidí ve zprávě ikonu s vykřičníkem. Zpráva se zobrazí na vaší obrazovce Odeslané zprávy s ikonou s vykřičníkem. Zprávy odeslané jako naléhavé se zobrazují v seznamu nahoře.
7

Stiskněte tlačítko Odeslat.

8

Stiskněte tlačítko Ok.

Přidání odesílatele textové zprávy do místních kontaktů

Když obdržíte textovou zprávu, danou osobu můžete z obrazovky textové zprávy přidat do seznamu místních kontaktů. Tuto osobu můžete také přidat později z historie textových zpráv.

Než začnete

Je třeba mít zobrazenou nějakou textovou zprávu.

1

Stiskněte tlačítko Více.

2

Vyberte možnost Uložit jako kontakt.

3

Stiskněte tlačítko Vybrat.

4

Pomocí klávesnice zadejte jméno a stiskněte tlačítko Uložit.

5

Označte položku telefonního čísla (kancelář, mobil, domů nebo ostatní) a stiskněte tlačítko Přidat.

6

Číslo kontaktu uložíte stisknutím tlačítka Uložit.

7

Stisknutím tlačítka Uložit uložte nový kontakt.

Přidání odesílatele textové zprávy ke stávajícími místnímu kontaktu

Když obdržíte textovou zprávu, informace o dané osobě můžete z obrazovky textové zprávy přidat k existujícími místnímu kontaktu. Tyto informace můžete také přidat později z historie textových zpráv.

Než začnete

Je třeba mít zobrazenou nějakou textovou zprávu.

1

Stiskněte tlačítko Více.

2

Vyberte možnost Přidat ke kontaktu.

3

Stiskněte tlačítko Doplnit.

4

Označte položku telefonního čísla (kancelář, mobil, domů nebo ostatní) a stiskněte tlačítko Doplnit.

5

Číslo kontaktu uložíte stisknutím tlačítka Uložit.

6

Stiskněte tlačítko Ano.

Přeposlání textové zprávy

Když přijmete textovou zprávu, můžete ji rychle předat přímo z obrazovky textové zprávy.

Než začnete

Je třeba mít zobrazenou nějakou textovou zprávu.

1

Stiskněte tlačítko Více.

2

Vyberte možnost Přeposlat.

3

Napište zprávu pomocí klávesnice. V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí délka zprávy.

4

Pokud potřebujete zadat zvláštní znaky, které na klávesnici nejsou, stiskněte možnost Znak a vyberte požadovaný znak.

5

(Volitelné) Stisknutím tlačítka Smaž odstraníte poslední znak zprávy.

6

Stiskněte tlačítko Odeslat.

7

Pro zprávu můžete vybrat jednu z následujících možností:

 • Normální: Zpráva bude odeslána ve výchozím režimu.
 • Naléhavé: Zpráva se odešle jako naléhavá. Příjemce na obrazovce Doručené uvidí ve zprávě ikonu s vykřičníkem. Zpráva se zobrazí na vaší obrazovce Odeslané zprávy s ikonou s vykřičníkem. Zprávy odeslané jako naléhavé se zobrazují v seznamu nahoře.
8

Zvolte příjemce zprávy pomocí jedné z těchto možností:

 • Kontakty: Když vyberete tuto možnost, zobrazí se seznam místních kontaktů, z něhož můžete vybrat kontakt.
 • Zadat číslo: Pokud zvolíte tuto možnost, na další obrazovce zadáte telefonní číslo.
 • Centrální seznam: Když je zvolena tato možnost, zobrazí se centrální seznam telefonu, z něhož můžete vybrat kontakt.

Pro textové zprávy je nutno použít úplné telefonní číslo. Pokud například má daný kontakt interní číslo linky 8902 a externí číslo +2345678902, je nutno použít číslo +2345678902.

9

Stiskněte tlačítko Odeslat.

10

Stiskněte tlačítko Ok.

Okamžité odstranění textové zprávy

Můžete textovou zprávu poté, co jste ji přečetli.

Než začnete

Je třeba mít zobrazenou nějakou textovou zprávu.

1

Stiskněte tlačítko Více.

2

Vyberte možnost Odstranit zprávu.

3

Stiskněte tlačítko Ano.

Odstranění všech textových zpráv

Po přečtení zprávy můžete odstranit všechny přijaté textové zprávy. Jsou odstraněny zprávy ve složce textových zpráv Doručené.

Než začnete

Je třeba mít zobrazenou nějakou textovou zprávu.

1

Stiskněte tlačítko Více.

2

Vyberte možnost Smaž všechny zprávy.

3

Stiskněte tlačítko Ano.

Zobrazení historie textových zpráv

Zprávy se zobrazují v různých seznamech: Doručené, Rozepsané, Odeslané zprávy. Při otevření nabídky Zprávy se zobrazí složka Doručené.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost Zprávy.

3

Stisknutím navigačního kruhu otevřete další obrazovku.

Odpověď na textovou zprávu z historie textových zpráv

pomocí historie zpráv můžete odpovědět na textovou zprávu později.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost Zprávy.

3

Označte zprávu.

4

Stiskněte tlačítko Odpovědět.

5

Napište zprávu pomocí klávesnice. V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí délka zprávy.

6

Pokud potřebujete zadat zvláštní znaky, které na klávesnici nejsou, stiskněte možnost Znak a vyberte požadovaný znak.

7

(Volitelné) Stisknutím tlačítka Smaž odstraníte poslední znak zprávy.

8

Stiskněte tlačítko Odeslat.

9

Pro zprávu můžete vybrat jednu z následujících možností:

 • Normální: Zpráva bude odeslána ve výchozím režimu.
 • Naléhavé: Zpráva se odešle jako naléhavá. Příjemce na obrazovce Doručené uvidí ve zprávě ikonu s vykřičníkem. Zpráva se zobrazí na vaší obrazovce Odeslané zprávy s ikonou s vykřičníkem. Zprávy odeslané jako naléhavé se zobrazují v seznamu nahoře.
10

Stiskněte tlačítko Odeslat.

11

Stiskněte tlačítko Ok.

Odstranění textové zprávy z historie textových zpráv

Můžete odstranit zprávu z historie textových zpráv, které jsou ve složce Doručené, Rozepsané nebo Odeslané zprávy.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost Zprávy.

3

Požadovanou složku zobrazíte stisknutím navigačního kruhu.

4

Stiskněte tlačítko Více.

5

Vyberte možnost Odstranit zprávu.

6

Stiskněte tlačítko Ano.

Odstranění všech textových zpráv z historie textových zpráv

Můžete odstranit všechny textové zprávy v historii textových zpráv, které jsou ve složce Doručené, Rozepsané nebo Odeslané zprávy.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost Zprávy.

3

Požadovanou složku zobrazíte stisknutím navigačního kruhu.

4

Stiskněte tlačítko Více.

5

Vyberte možnost Smaž všechny zprávy.

6

Stiskněte tlačítko Ano.

Nastavení textových zpráv

Ve sluchátku můžete nastavit jednu z těchto akcí:

 • Staré zprávy budou přepsány při dosažení limitu počtu textových zpráv v historii. Můžete mít uloženo až 250 zpráv. Pokud ve sluchátku nepovolíte přepisování starých zpráv, při zaplnění historie textových zpráv bude třeba zprávy odstranit ručně.

 • Ukládejte odeslané zprávy do historie textových zpráv. Zprávy se ukládají do historie textových zpráv ve výchozím nastavení.

 • Nastavte, jak se mají nové zprávy zobrazit při nečinnosti sluchátka. Můžete nastavit, aby sluchátko při příjmu nové zprávy provedlo jednu z těchto akcí:

  • zobrazení informace o přijetí nové zprávy;

  • okamžité zobrazení celé zprávy. Toto je výchozí nastavení.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Zprávy > Nastavení.

3

Vyberte možnost Přepsat staré a stiskněte možnost Zapnout nebo Vypnout. V tomto poli je ve výchozím nastavení zvolena možnost Vypnout.

4

Vyberte možnost Odeslané zprávy a stiskněte možnost Zapnout nebo Vypnout. V tomto poli je ve výchozím nastavení zvolena možnost Zapnout.

5

Vyberte možnost Zobrazit a stiskněte možnost Zapnout nebo Vypnout. V tomto poli je ve výchozím nastavení zvolena možnost Zapnout.